Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura privind recunoastrea automata, in cadrul Universitatii Danubius din Galati, a titlului de doctor obţinut în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.

Descriere procedură

Prezenta procedură, cod ACD-26 stabileşte regulile şi responsabilităţile privind recunoașterea de către Universitatea „Danubius” din Galați a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obţinerii abilitării, ocupării unei funcţii didactice sau de cercetare.

Căi de atac

Contestaţiile la nerecunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe de către UDG, se vor depune în termen de 15 zile calendaristice de la primirea deciziei. Contestaţia formulată de solicitant va fi analizată şi soluţionată în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării, de către o comisie de contestaţie numită de Rectorul UDG, formată din experţi în domeniul de doctorat al solicitantului.

Universitatea consultă, dacă este cazul, CNRED și CNATDCU. Raportul de evaluare al comisiei de contestaţie va fi discutat de Consiliul de Administrație al UDG, care va emite o hotărâre irevocabilă la nivelul UDG. Rezultatul se transmite DRU, care il va comunica solicitantului.

Date de contact
B-dul Galati nr. 3,Galați
Telefon: +40 372 361 115
E-mail: hr@univ-danubius.ro
Instituţia responsabilă
Universitatea Danubius Galati,Județ GALATI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
99 ani
Termen de completare dosar
14 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Diplomă de licențăIn original sau copie legalizată.Document scanat-
2Diploma de doctoratTradusa si legalizataDocument scanat-
3Copie act de identitateDocument scanat-
4Rezumat teza doctoratDocument scanat-
5Lista de articole si contributii stiintificeSemnata de catre solicitant.Document scanat-
6Cerere de recunoastereModel de cerereFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie de recunoaștere a functiei a funcției didactice Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate
2Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, *
3Ordinul 5462/2018 privind aprobarea listei univeristăților de prestigiu din alte state
4ORDIN Nr. 3482/2016 din 24 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
5Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaAceasta profesie se gaseste la pozitia nr. A8 din Anexa 2 din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementarte din Romania cu modificarile si completarile ulterioare.Cardul Profesional EuropeanAceasta profesie nu se poate recunoaste utilizand cardul profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformatiile se regasesc in sectiunea Descriere procedura.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.