Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura privind recunoastrea automata a funcției didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate in cadrul Universitatii Danubius din Galati

Descriere procedură

Prezenta procedură academică, cod ACD-25 stabileşte regulile şi responsabilităţile privind recunoașterea de către Universitatea „Danubius” din Galați a funcțiilor didactice din învățământul universitar, obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată din străinătate, în vederea ocupării pe perioadă determinată a unor posturi didactice vacante, în calitate de cadru didactic asociat-invitat, precum şi pentru participarea în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante. 

Căi de atac

In cazul unei hotărâri de nerecunoaştere a funcţiei didactice obţinută la o instituţie de învăţământ universitar din străinătate, solicitantul poate formula contestaţie în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării.

Contestaţia, adresată Rectorului, se formulează în scris, se înregistrează la DRU din cadrul UDG şi se soluţionează de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizia Rectorului. Comisia este formată din 3 membri, cadre didactice titulare în UDG, altele decât cele din Comisia de evaluare.(3)Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale privind desfăşurarea procesului de evaluare, numai de către contestatar şi numai cu privire la solicitarea pentru care a depus dosarul.(4)Hotărârea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă, se consemnează în scris într-un raport care este înaintat către Rector, semnat de către toţi membrii Comisiei, şi se comunică contestatarului în scris, în termen de trei zile de la data emiterii acesteia.(5)Contestaţia şi hotărârea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se ataşează la dosarul solicitantului care a formulat contestaţia.

Date de contact
B-dul Galati nr. 3, Galati
Telefon: +40 372 361 115
E-mail: hr@univ-danubius.ro

Instituţia responsabilă
Universitatea Danubius Galati,Județ GALATI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
10 zile calendaristice
Termen de arhivare
99 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Diploma de doctor
Copie simpla daca este redactata in limba engleza
Document scanat-
2Curriculum vitae (Europass) semnat de solicitantIintr-o limba de circulatie internationala.Document scanat-
3Actul de identitate
Copie şi traducere legalizată în limba română
Document scanat-
4Diploma de licenţă

Copie şi traducere legalizată în limba română (dacă este cazul) dacă actul de studii a fost obţinut în România sau la una dintre instituţiile de învăţământ universitar acreditate menţionate la capitolul 2.2. În orice altă situaţie, cu respectarea prevederilor cap. 2.3., pe lângă diploma de doctor, copie şi traducere legalizată în limba română, la dosar se depune atestatul de recunoaştere emis de CNRED, în copie.


Document scanat-
5Dovada functiei didactice

In original şi traducere legalizată în limba română, eliberată de o instituţie de învăţământ universitar prevăzută la capitolul 2.2;


Document scanat-
6CerereFormular predefinit
7Raport de evaluare
În vederea recunoaşterii funcţiei didactice obţinute în străinătate

Document informativ

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1DECIZIE DE RECUNOASTEREDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
2Legea Educatiei Nationale nr. 1 / 2011 cu modificarile si completarile ulterioare
3Ordinul 5462/2018 privind aprobarea listei univeristăților de prestigiu din alte state

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaAceasta profesie se gaseste la pozitia nr. A8 din Anexa 2 din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementarte din Romania cu modificarile si completarile ulterioare.Cardul Profesional EuropeanAceasta profesie nu se poate recunoaste utilizand cardul profesional europeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformatiile se regasesc in sectiunea descriere procedura.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.