Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Metodologie de recunoaștere automată, de către Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Prezenta metodologie stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea automată, în cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, a funcțiilor didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate. Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elevețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut funcţii didactice în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în „Lista universităţilor de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 şi actualizată periodic.

Căi de atac

Decizia poate fi contestată în termen de 2 zile lucrătoare de la emitere și se va soluționa în 10 zile lucrătoare. Dacă solicitantul nu este mulțumit de decizia Comisiei de contestații  în evaluarea dosarului de recunoaștere se poate adresa instanței judecătorești competente,  Tribunalul Cluj, Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, în termenul legal de 30 zile.

Date de contact

Piaţa Unirii nr. 31, Cluj-Napoca
Telefon: 0264 591 577
Fax: 0264 592 890
Persoana de contact: Silvia Handru
E-mail: silvia.handru@uad.ro

Instituţia responsabilă
Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca,Județ CLUJ
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
50 ani
Termen de completare dosar
10 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Actul de identitate

- actul de identitate-copie simplă după actul de identitate și dovada schimbării numelui-copie și traducere legalizată ( dacă este cazul); 

Document scanat-
2Copie legalizată după diploma de doctor-copie legalizată după diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la art. 1 alin. (1) din OM nr. 5922/2016, respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate; 

Document scanat-
3Dovada funcției didactice

- dovada funcţiei didactice, în copie legalizată, eliberată de instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din OM nr. 5922/2016. 

Document scanat-
4Cerere

Cerere tip


Formular predefinit-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere Atasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de cadru didactic se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanProfesia de cadru didactic nu se poate recunoaște utilizând cardul profesional European.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea «Descriere procedură»

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.