Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoașterea automată în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu a diplomei de doctor și a titlului de doctor

Descriere procedură

LIMITE: Recunoașterea de către ULBS a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate are efecte juridice doar în cadrul ULBS și se realizează în vederea:
  - participării la un concurs în vederea ocupării unui post didactic vacant în cadrul ULBS
  - participării în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor didactice și de cercetare din cadrul ULBS
  - participării în comisiile de evaluare a tezelor de doctorat;
  - participării ca „profesor invitat” la diverse activități științifice și/sau didactice în cadrul ULBS
  - respectării prevederilor legislației în vigoare și a hotărârilor Senatului ULBS.
În cazul programelor de studii universitare de doctorat organizate în comun de instituții de învățământ superior acreditate din România și din străinătate, finalizate cu eliberarea diplomei de doctor de către fiecare instituție, actul de studii eliberat de instituția din străinătate nu se supune procedurii de recunoaștere, diploma eliberată de instituția de învățământ superior din România conferind toate drepturile prevăzute de lege.
PROCEDURA DE CONTESTARE: Contestarea deciziei Rectorului ULBS de a nu emite atestatul de recunoaștere se depune la Registratura ULBS sau pe platforma PCUe în termen de 15 zile  lucrătoare de la înștiințarea solicitantului printr-o cerere motivată (model anexat). Contestațiile sunt analizate și soluționate de către o comisie de soluționare a contestațiilor numită prin decizia Rectorului, care va reevalua dosarul și va propune o soluție în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
CĂI DE ATAC: Refuzul ULBS de a emite decizia de recunoaștere poate fi atacat în condițiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ
DETALII DESPRE PROCEDURĂ: AICI
CONTACT: https://www.ulbsibiu.ro/ro/contact/
FLUX GRAFICInstituţia responsabilăUniversitatea Lucian Blaga din Sibiu,Județ SIBIUModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare15 zile calendaristiceTermen de arhivare99 aniTermen de completare dosar5 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare3 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1d) Rezumatul tezei de doctoratRezumatul tezei de doctorat într-o limbă de circulație internaționalăAtasament-
2e) Teza de doctoratTeza de doctorat în format electronic într-o limbă de circulație internațională Atasament-
3f) Curriculum VitaeCurriculum Vitae – semnată olografDocument scanat-
4g) Lista lucrărilor științificeLista lucrărilor științifice – semnată olograf.Document scanat-
5A1. Cerere recunoaștere titlu doctorCerere pentru recunoașterea diplomei și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional.Formular predefinit
6A5. ContestațieContestație la Decizia ULBS privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesionalFormular predefinit
7A9. Cerere eliberare duplicat atestatCerere eliberare duplicat atestatFormular predefinit
8a) Actul de identitate – copie și traducere legalizată;Actul de identitate copie și traducere legalizată (sau semnată electronic)Atasament semnat electronic-
9b) Dovada schimbării numelui (dacă este cazul) – copie și traducere legalizată;Dovada schimbării numelui (dacă este cazul) – copie și traducere egalizată sau semnată electronicAtasament semnat electronic-
10c) Diploma de doctorDiploma de doctor

Atasament semnat electronic-
11h) Dovada de plată a taxei de procesare a dosaruluiDovada de plată a taxei de procesare a dosarului de recunoaștere a diplomei și titlului de doctor 
Dovada de plata-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1A8. ATESTAT DE RECUNOAȘTEREDocument fizic si document semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea Educatiei Nationale nr. 1 / 2011 cu modificarile si completarile ulterioare
2Legea 554/2004 a contenciosului administrativ
3Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaCalitatea de doctor în științe nu intră în categoria profesiilor reglementateCardul Profesional EuropeanTitlul științific de doctor nu se recunoaște utilizând Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în descriere procedură

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.