Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedură privind recunoaşterea automată, de către Universitatea de Medicina şi Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Prezenta procedură stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea automată, încadrul Universității de Medicină și Farmacie, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.

Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elevețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut calitatea de conducător de doctorat în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în „Lista universităţilor de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 şi actualizată periodic.

 

Căi de atac:

Decizia de nerecunoaştere poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare, printr-o cerere semnată care se depune la Registratura Universității. Contestațiile sunt soluționate în termen de 5 zile de la înregistrare de către Comisia de soluționare a contestațiilor. Ulterior decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată. 


Detalii despre această procedură gasiţi la urmatorul link:

http://www.umfcluj.ro/component/content/article/8-ro/563-procedura-privind-recunoa%C8%99terea-automat%C4%83-de-c%C4%83tre-universitatea-de-medicin%C4%83-%C5%9Fi-farmacie-%E2%80%9Eiuliu-ha%C5%A3ieganu%E2%80%9D-cluj-napoca-a-calit%C4%83%C5%A3ii-de-conduc%C4%83tor-de-doctorat-ob%C5%A3inut%C4%83-%C3%AEn-institu%C5%A3ii-de-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2nt-universitar-acreditate-din-str%C4%83in%C4%83tate?Itemid=216

 

Date de contact:

Scoala Doctorala UMF "Iuliu Hatieganu"

Str. Victor Babeş nr. 8, et. 5, 400012 Cluj-Napoca, RO

Telefon: 0264-597256 int. 2113 / int. 2123 , 0264-406839, 0374834113, 0374834123

Fax: 0264-596257

Email: sd@umfcluj.ro

Instituţia responsabilăUniversitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca,Județ CLUJModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare45 zile calendaristiceTermen de arhivare100 aniTermen de completare dosar5 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Act de identitate - copieAct de identitate - copie - si dovada schimbarii numelui, copie si traducere legalizata (daca este cazul)
Document scanat-
2Copie simplă conformă cu originalul după diploma de doctor sau atestatul de recunoaştere emis de CNREDCopie simplă conformă cu originalul după diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la art. 5, respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate. Diplomele care nu sunt emise in limba română vor fi prezentate şi în traducere legalizată
Document scanat-
3Diploma/adeverinţă care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituţiile prevăzute la art.5 și art.6, traducere legalizată;Diploma/adeverinţă care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituţiile prevăzute la art.5 și art.6, traducere legalizată;Document scanat-
4Curriculum vitae al solicitantului în limba română sau englezăCurriculum vitae al solicitantului în limba română sau englezăDocument scanat-
5Lista de lucrări ale solicitantului în limba română sau englezăLista de lucrări ale solicitantului în limba română sau englezăDocument scanat-
6Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor în vederea obţinerii atestatului de abilitareFisa de verificare a îndeplinirii standardelor în vederea obţinerii atestatului de abilitare, abrobate in baza art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, la care de adaugă criteriile proprii ale IOSUD - UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca (Anexa Nr. 2 a Regulamentului privind obţinerea atestatului de abilitare).Document scanat-
7Lista granturilor/proiectelor, însoţită de documente justificative care atestă calitatea de director sau membru în proiectLista granturilor/proiectelor, însoţită de documente justificative care atestă calitatea de director sau membru în proiect; în IOSUD UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj Napoca se acceptă numai granturi câștigate prin competiție națională sau internațională cu destinație de cercetare explicită, conform listei aprobată de Senatul universitar.Document scanat-
8Cerere de recunoastereCerere de recunoastere - anexata
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie de recunoaştere sau nerecunoaştereAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin MENCȘ pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de conducător de doctorat se gaseşte la poziţia nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 204 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările şi completările ulterioareCardul Profesional EuropeanProfesia de conducător de doctorat nu se poate recunoaşte utilizând Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformaţiile se regăsesc în secţiunea Descriere procedură

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.