Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedură privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

Descriere procedurăPrin prezenta procedură se recunoaște de către Universitatea „Nicolae Titulescu” din București diploma de doctor și titlul de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate. 
Procedura se aplică cetățenilor români și cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană, care au obținut diploma de doctor și titlul de doctor în științe sau într-un domeniu profesional în instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană, în instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din alte state incluse în „Lista universităților de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 și actualizată periodic sau în instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.
Recunoașterea se realizează în scopul obținerii abilitării și/sau ocupării unei funcții didactice sau de cercetare în cadrul Universității „Nicolae Titulescu” din București.

Căi de atac: Candidatul poate contesta decizia cu privire la nerecunoașterea a diplomei de doctor și a titlului de doctor în termen de 2 zile de la primire, contestația depunându-se la secretariatul universității.Ulterior, decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.
Date de contact: 

Adresa: Calea Văcărești, Nr. 185, Sector 4, București, cod 040051. (zona Timpuri Noi)

Telefoane: 021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58.

Fax: 021.330.86.06 ; 021.330.86.30
E-mail: secretariat@univnt.ro
Instituţia responsabilăUniversitatea Nicolae Titulescu din Bucuresti,Județ BUCURESTIModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare5 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1actul de identitate - copiecopia actului de identitate pentru actul de identitate redactat în limba română sau copie tradusă legalizată pentru actul redactat într-o limbă străină
Document scanat-
2dovada schimbării numelui, copie (dacă este cazul)Dovada schimbării numelui în copie, dacă actul este redactat în limba română sau copie tradusa legalizata dacă actul este redactat într-o limbă străină
Document scanat-
3diploma de doctor - copiediploma de doctor scanatăDocument scanat-
4rezumatul tezei de doctoratDocument scanat-
5lista lucrărilorDocument scanat-
6dovada achitării taxei de echivalareDocument scanat-
7cerere de recunoașterecerereFormular predefinit
8diploma de doctor - traducere autorizată și legalizatăActele de studii supuse recunoaşterii sunt autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii sunt supralegalizate sau însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.Atasament semnat electronic-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1DecizieAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5923/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate.

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de cadru didactic se găsește în Anexa nr. 2 din Legea 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareaCardul Profesional EuropeanDiploma de doctor și titlul de doctor nu se pot recunoaște folosind Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea „Descriere Procedură”

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.