Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Metodologie privind recunoașterea automată de către Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar

Descriere procedură

Prezenta metodologie stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea automată, în cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elevețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut calitatea de conducător de doctorat în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în „Listauniversităţilor de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 şi actualizată periodic.
Căi de atac Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere poate fi atacată  prin contestație în  termen de 2 zile de la anunțarea soluției sau a atestatului de recunoaștere. Contestația va fi analizată de o Comisie de contestații numită de către Rectorul UAD din Cluj-Napoca. Comisia de contestație va elabora un răspuns în termen de 15 zile de la primirea contestației. Dacă solicitantul nu este mulțumit de soluția Comisiei de contestații se poate adresa instanței competente, Tribunalul Cluj, Secția Mixtă Contencios Administrativ și Fiscal, în termenul legal de 30 de zile. 

Detalii despre procedura le găsiti la linkul următorhttp://www.uad.ro/despre_noi/PCUE/index.htm

Date de contact:  ale persoanei care se ocupă tel. 0264 591577, email: silvia.handru@uad.ro, nume Silvia Handru

Registru profesorilor poate fi consultat: http://www.uad.ro/cadre_didactice/scoala_doctorala/

Instituţia responsabilăUniversitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca,Județ CLUJModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare50 aniTermen de completare dosar5 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1cerere-cerere de recunoaștereDocument scanat-
2Copie Act Identitate-copie simplă după actul de identitate și dovada schimbării numelui în copie şi traducere legalizată (dacă este cazul)

Document scanat-
3Copie legalizată după diploma de doctor-copie legalizată după diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la art. 1 alin. (1) din OM nr. 5921/2016, respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate;

Document scanat-
4Copie legalizată dipomă/adeverință care atestă calitatea de conducător de doctorat-copie legalizată după diploma/adeverinţa care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din OM nr. 5921/2016.Document scanat-
5CV-curriculum vitae al solicitantului în limba română sau engleză care să includă detalii privind activitatea anterioară de conducere de doctorat (după  caz),Document scanat-
6Lista de lucrări-lista de lucrări a solicitantului în limba română sau englezăDocument scanat-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie de recunoaștereDocument final scanat

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5921/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de conducător de doctorat se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România cu modificările și completările ulterioarenale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanProfesia de conducător de doctorat nu se poate recunoaște utilizând cardul profesional European.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea «Descriere procedură»

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.