Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura operationala privind recunoașterea, de către UVT, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Scopul prezentei proceduri este de a reglementa recunoașterea la nivelul Universității de Vest din Timișoara (UVT) a calității de conducător de doctorat, în vederea afilierii la școlile doctorale din cadrul IOSUD-UVT.

Recunoașterea calității de conducător de doctorat, obținute în străinătate se realizează în baza Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5921/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate.

(1) Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută în instituţii acreditate de învăţământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5825/2016 şi actualizată periodic, se recunoaşte automat de către UVT.

(2) Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută la alte instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate decât cele menţionate la alin. (1) se recunoaşte numai în baza unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

(3) Prevederile prezentei proceduri se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe.

Prevederile prezentei proceduri se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elevețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut funcţii didactice în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în „Lista universităţilor de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 şi actualizată periodic.

Căi de atac

Decizia emisă de către UVT poate fi contestată în termen de 2 zile lucrătoare de la transmiterea acesteia către solicitant. Raportul Comisiei de soluționare a contestațiilor este definitiv.

Date de contact

Bvd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara
Telefon: 0256 592 111
E-mail: csud.pcue@e-uvt.ro

Instituţia responsabilă
Universitatea de Vest din Timisoara,Județ TIMIS
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
10 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
4 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Copie dupa actul de identitateDocument scanat-
2Copie dupa diploma de doctor si/sau traducere legalizata- daca actul de studii este obtinut in alte institutii acreditate de invatamant  universitar din strainatate se va atasa si copie dupa atestatul de recunoastere emis de CNREDDocument scanat-
3Curriculum Vitae in romana sau englezaDocument scanat-
4Diploma/adeverinta care atesta calitatea de conducator de doctorat sau abilitarea eliberata de institutiile prevazute la (1) (2)Document scanat-
5Cerere de recunoastereFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie de recunoastere sau nerecunoastereAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr 5921 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de conducător de doctorat se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanProfesia de conducător de doctorat nu se poate recunoaște utilizând cardul profesional European.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea «Descriere procedură»

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.