Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedură privind recunoașterea în cadrul Universității Emanuel din Oradea a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ acreditate din străinătate

Descriere procedură

Prezenta metodologie stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea,  funcțiilor didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate  în cadrul Universității Emanuel din Oradea.

Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elevețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut funcţii didactice în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în „Lista universităţilor de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 şi actualizată periodic.

Căi de atac

Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere poate fi contestată în termen de 10 (zece) zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Secretariatul general al universității. Contestațiile sunt soluționate în termen de 30 zile de la înregistrare de către Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin decizia Rectorului. Ulterior decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.

Date de contact
Str. Nufărului, nr. 87, ​Oradea
Telefon/fax: 0259 426 692 
E-mail: secretariat@emanuel.ro

Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Universitatea Emanuel din Oradea,Județ BIHOR
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
50 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
10 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Lista de lucrări a solicitantului
Lista de lucrări a solicitantului va conține și link-ul la fiecare lucrare
Atasament-
2Act de identitate
Act de identitate - copie - şi dovada schimbării numelui - copie şi traducere legalizată semnată electronic(dacă este cazul); datele cu caracter personal vor fi procesate şi utilizate în conformitate cu legislaţia în vigoare
Document scanat-
3Diploma de doctor, respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate; traducere legalizată
Diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la art. 1 alin. (1),OM 5922/2016 respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate; traducere legalizată
Document scanat-
4Dovada funcţiei didactice
Dovada funcţiei didactice, eliberată de instituţiile acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană - traducere legalizată 
Document scanat-
5CV
Curriculum vitae al solicitantului care să includă detalii privind activitatea în funcția didactică pentru care se cere recunoașterea
Document scanat-
6Cererea de recunoaștere
Cererea de recunoaștere- Formular tipizat in vederea solicitarii recunoasterii functiei didactice obtinute in strainatate
Formular predefinit
7Declarație pe proprie răspundere
Declarația pe proprie răspundere că documentele depuse sunt autentice
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie RectorDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de cadru didactic se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanProfesia de cadru didactic nu se poate recunoaște utilizând cardul profesional European.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea «Descriere procedură»

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.