Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura IOSUD - UPT privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate

Descriere procedură
Prezenta metodologie stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea, în cadrul Universității Politehnica Timișoara, a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate.Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elevețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut diploma de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinut în străinătate în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în „Lista universităţilor de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 şi actualizată periodic.

1. IOSUD UPT, prin Școala Doctorală, recunoaște diploma de doctor și titlul de doctor în scopul înscrierii la programe postuniversitare, a obținerii abiltării, a ocupării unei funcții didactice sau de cercetare, în cazul în care diploma de doctor și titlul de doctor au fost obținute la:
a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului European și din Confederația Elvețiană;

b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, actualizată periodic;

c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

2. În cazurile care nu se înscriu în situațiile de la Art.1, de recunoașterea diplomelor de doctor și a titlului de doctor se ocupă Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED).Căi de atac

Decizia de recunoaştere/nerecunoaştere poate fi atacată, prin contestație depusă la universitate în termen de 10 zile de la data comunicării rezoluției, decizia definitivă a universitații se face în 30 de zile.


Date de contact


Adresă: Piața Victoriei Nr. 2, cod 300006 Timișoara, jud. Timiș România
Tel. 0256-403180,
e-mail: rector@upt.ro


Detalii despre procedura le găsiti la linkul următor: 

http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1355_ro.html

Registrul public poate fi consultat la link-ul: http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/doctorat/OMEN_conducator_doctorat_pe_domenii.pdf

Instituţia responsabilăUniversitatea Politehnica Timișoara,Județ TIMISModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare100 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Act de identitate și, după caz dovada schimbării numeluiAct de identitate și, după caz dovada schimbării numelui
Document scanat-
2Diploma de doctorDiploma de doctor obținută la una din instituțiile de învățământ universitar menționate la Art.1 din metodologie (original și copie) împreună cu traducerea ei
Document scanat-
3Rezumatul tezei de doctoratRezumatul tezei de doctor
Document scanat-
4Cerere de recunoaștere a diplomei de doctor și titlul de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, redactată conform modelului și semnată de către solicitantCerere de recunoaștere a diplomei de doctor și titlul de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, redactată conform modelului și semnată de către solicitant Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat de recunoaștere a diplomei de doctor și a titlul de doctorAtasament semnat electronic-
2Recomandare de recunoaștere de către comisia numită de directorul CSUD-UPTDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate
2ORDIN Nr 5825 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state
3Ordinul 5462/2018 privind aprobarea listei univeristăților de prestigiu din alte state
4Legea Educatiei Nationale nr. 1 / 2011 cu modificarile si completarile ulterioare

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de cadru didactic se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanCalitatea de doctor în științe nu se poate recunoaște utilizând cardul profesional European.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea «Descriere procedură»

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.