Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedură privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional obținute în străinătate.

Descriere procedură

Prezenta metodologie stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea, în cadrul Universității Hyperion din București, a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, în conformitate cu OM 5923/06.12.2016.

Recunoașterea este valabilă doar în cadrul Universității Hyperion și permite înscrierea la un concurs de ocupare a unei funcții didactice sau de cercetare în cadrul UHB.

 

Categoriile de persoane cărora se adresează prezenta procedură:

 • cetățeni români;
 • cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene;
 • cetățeni ai statelor membre ale Spațiului Economic European;
 • cetățeni ai Confederației Elvețiene;
 • cetățeni ai statelor terțe ale UE.

Categorii în care se încadrează instituțiile de învățământ universitar la care au fost obținute titlurile didactice:

 1. Instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;
 2. Instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în "Lista universităților de prestigiu din alte state", listă aprobată prin OEMCTS nr. 5825/2016 și actualizată periodic (vezi https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ORDIN_5825_2016.pdf)
 3. Instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare, altele decât cele menționate la punctele 1. și 2., pentru care există convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Categorii de autentificare a actelor de studii supuse recunoașterii: (aceste informații se găsesc în Anexa 1 la OMECTS 5923/2016, Art. 3 (3)) 

 • autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga;
 • supralegalizate sau însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;
 • scutite de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Pentru a identifica categoria în care se încadrează actele de studii ale solicitantului vă rugăm să consultanți secțiunea apostilarea sau supralegalizarea.​

Căi de atac

Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere poate fi contestată în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la comunicare, printr-o cerere motivată care se poate transmite la adresa de e-mail: rectorat@hyperion.ro, sau se depune la Secretariat Rectorat UHB. Contestațiile sunt soluționate în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la înregistrare de către Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin decizia Rectorului UHB. Ulterior, decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată. 

Date de contact
Calea Călărași nr. 169, Sectorul 3, București
Telefon:+4021 323 41 67
Fax: +4021 321 62 96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Universitatea Hyperion din Bucuresti,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
45 zile calendaristice
Termen de arhivare
50 ani
Termen de completare dosar
10 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Actul de identitate
Carte de identitate / Pașaport
Dovada schimbării numelui (dacă este cazul), cu traducere legalizată pentru documente în alte limbi decât română sau engleză
Document scanat-
2Diploma de doctor cu autentificarea corespunzătoare (Apostila de la Haga/ Supralegalizare)
Pentru autentificarea corespunzătoare vă rugăm să accesați link-ul https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea 
Traducere legalizată dacă actul este emis în altă limbă decât română sau engleză
Document scanat-
3Rezumatul tezei de doctorat redactat în limba română sau engleză
documentul va fi semnat pe fiecare pagină și va conține și un link către site-ul unde este postat rezumatul / teza într-o limbă de circulație internațională
Document scanat-
4Curriculum Vitae (CV) redactat în limba romănă sau engleză
Curriculum Vitae actualizat și care să includă detalii privind stagiul de doctorat desfășurat în străinătate
Paginile vor fi semnate de către solicitant
Document scanat-
5Lista de lucrări și contribuții științifice asumată prin semnătură de către solicitant
Documentul va fi redactat în limba română sau engleză și va fi asumat prin semnătură de către solicitant
Document scanat-
6Cerere de recunoastere
Cererea de recunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, redactată conform modelului  și semnată de către solicitant
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere a diplomei de Doctor și a titlului de doctor în științe obținut în străinătate Document fizic si document semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate
2Ordinul 5462/2018 privind aprobarea listei univeristăților de prestigiu din alte state

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaTitlul de doctor se găsește în Anexa 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările ulterioareCardul Profesional EuropeanDiploma de doctor și titlul de doctor în științe obținute în străinătate nu se pot recunoaște în baza Cardului Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se găsesc în secțiunea Descriere procedură

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.