Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura privind recunoașterea în cadrul UVT a diplomei de doctor și a titlului de doctor in stiințe sau într-un domeniu profesional, obținute în instituțiile de învățământ superior acreditate din străinătate

Descriere procedură

Scopul prezentei proceduri este de a reglementa recunoașterea la nivelul Universității de Vest din Timișoara (UVT) a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obținerii abilitării, ocupării unei funcții didactice sau de cercetare în cadrul UVT.

Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate se realizează în baza Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5923/2016 pentru aprobareaMetodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate.

Actele de studii supuse recunoașterii sunt autentificate cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii sunt supralegalizate sau însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență.

Comisia care evaluează dosarul de recunoaștere și care pronunță soluția cu privire la solicitarea de recunoaștere denumită în continuare Comisia de evaluarecuprinde în structura sa 5 membri: directorul școlii doctorale din domeniul tezei depuse spre recunoaștere, un membru al școlii doctorale, specializat în domeniul tezei de doctorat, secretarul șef al UVT, un reprezentant al Biroului de Studii Doctorale,un reprezentant al Centrului de Resurse de Informare și Documentare al UVT. Reprezentanții școlii doctorale și al Biroului de Studii Doctorale sunt numiți prin Decizie a Directorului CSUD (Anexa 2). În situația în care se solicită recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor într-un domeniu în care nu intră ȋn componenţa IOSUD-UVT, CSUD va propune o comisie care poate include membrii proveniţi de la alte IOSUD şi care poate avea o structură distinctă de cea menţionată.

Prevederile prezentei proceduri se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elevețiană și cetățenilor din state terțe.

Căi de atac

Decizia emisă de către IOSUD-UVT poate fi contestată în termen de 2 zile lucrătoare de la transmiterea acesteia către solicitant.

Date de contact
B-dul Vasile Parvan nr 4, Timisoara
Telefon: 0256 592 111
E-mail: csud.pcue@e-uvt.ro
Instituţia responsabilă
Universitatea de Vest din Timisoara,Județ TIMIS
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
10 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Copie dupa actul de identitate si dovada schimbării numelui (dacă este cazul)Document scanat-
2Copie dupa diploma de doctor în copie si traducere legalizată în limba românăDocument scanat-
3Rezumat în limba engleză al tezei de doctoratDocument scanat-
4Cerere de recunoaștere (Anexa 1)Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie de recunoastereDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaAceasta profesie se gaseste la pozitia nr. A,8 din Anexa 2 din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania cu modificarile si completarile ulterioare.Cardul Profesional EuropeanAceasta profesie nu se recunoaste prin Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformatiile se gasesc in sectiunea Descriere procedura

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.