Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedură operațională privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate aplicată în cadrul Universității Ovidius din Constanța

Descriere procedură

Procedura operațională reglementează recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate în cadrul Universității Ovidius din Constanța. În această procedură se recunoaște automat în cadrul UOC diploma de doctor și a titlului  de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate.

Căi de atac

Contestația se depune la universitate. Ulterior,  Decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.

Date de contact
Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1
Telefon : 0241 606 467
E-mail:rectorat2@univ-ovidius.ro
Instituţia responsabilă
Universitatea Ovidius din Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
2 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
3 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Actul de identitate - copie şi dovada schimbării numelui - copie şi traducere legalizată (dacă este cazul)

Actul de identitate - copie şi dovada schimbării numelui - copie şi traducere legalizată (dacă este cazul)

Document scanat-
2Diploma de doctor

Diploma de doctor şititlul de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la:

 a) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană; 
 b) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, actualizată periodic; 
 c) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţiiinternaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar
Document scanat-
3Dovada achitării taxei de evaluare

Sumele se vor achita la casieria Universității Ovidius dinConstanța pentru plățile în lei sau prin bancă în:  

CONTUL UNIVERSITATII OVIDIUS DIN CONSTANTA - RO74TREZ23120F330500XXXX  - CUI 4301332, Trezoreria Constanța - plăți în lei și pentru plățile în euro se va folosi contul: UNIVERSITATII OVIDIUS DIN CONSTANTA  -  RO49RNCB0114032053160011 BCR Constanța - CUI 4301332

 DETALII PLATA:-numele, prenumele, scopul plății

Document scanat-
4Cerere de recunoaştere

Cerere de recunoaştere

Formular predefinit-
5Traducere legalizatăTraducere legalizatăAtasament semnat electronic-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie de recunoaștere/ nerecunoaștereAtasament semnat electronic-
2PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional obținut în instituții de învățământ din străinătate aplicată în cadrul Universității “Ovidius” din Constanța Document final scanat

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Recunoastere titlu de Doctor în știinte si a diplomei de Doctor

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentă

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.