Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedură privind recunoașterea automată, de către Universitatea Hyperion din București, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute într-o instituție de învățământ universitar acreditată din străinătate.

Descriere procedură

Prezenta procedură stabilește modalitatea prin care se efectuează recunoașterea automată de către Universitatea Hyperion din București a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, în conformitate cu OM 5922/15.12.2016.

Categoriile de persoane cărora se adresează prezenta procedură:

  • cetățeni români;
  • cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene;
  • cetățeni ai statelor membre ale Spațiului Economic European;
  • cetățeni ai Confederației Elvețiene;
  • cetățeni ai statelor terțe ale UE.

Categorii în care se încadrează instituțiile de învățământ universitar la care au fost obținute titlurile didactice:

  1. Instituții de învățământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;
  2. Universități de prestigiu din alte state, incluse în "Lista universităților de prestigiu din alte state", listă aprobată prin OEMCTS nr. 5825/2016 și actualizată periodic (vezi https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ORDIN_5825_2016.pdf)
  3. Instituții de învățământ universitar acreditate, altele decât cele menționate la punctele 1. și 2., pentru care există convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.


Categorii de autentificare a actelor de studii: (aceste informații se găsesc în Anexa 1 la OMECTS 5923/2016, Art. 3 (3))     a)   autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga;
     b)  supralegalizate sau însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;
     c)  scutite de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.
Pentru a identifica categoria în care se încadrează actele de studii ale solicitantului vă rugăm să consultați următorul link:  https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea

Căi de atac

Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere poate fi contestată în termen de 5 (cinci) zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se poate transmite la adresa de e-mail: office.pcue@hyperion.ro, sau se depune la Secretariat Rectorat UHB. Contestatțiile sunt soluționate în termen de 15 (zece) zile de la înregistrare de către Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin decizia Rectorului UHB.Ulterior, decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată. 

Date de contact
Calea Călărași nr. 169, Sectorul 3, București
Telefon: +4021 323 41 67 
Fax: +4021 321 62 96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Universitatea Hyperion din Bucuresti,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
45 zile calendaristice
Termen de arhivare
50 ani
Termen de completare dosar
10 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Diploma de doctor cu autentificarea corespunzătoare (Apostila de la Haga/ Supralegalizare)
Pentru autentificarea corespunzătoare vă rugăm să accesați link-ul https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea
Traducere legalizată dacă actul este emis în altă limbă decât română sau engleză
Document scanat-
2Dovada funcției didactice
copie simplă sau traducere legalizată dacă actul este emis în altă limbă decât română sau engleză
Document scanat-
3Actul de identitate
Carte de identitate / Pașaport
Dovada schimbării numelui (dacă este cazul), cu traducere legalizată pentru documente în alte limbi decât română sau engleză
Document scanat-
4Curriculum Vitae (CV) redactat în limba romănă sau engleză
Curriculum Vitae actualizat
Paginile vor fi semnate de către solicitant
Document scanat-
5Lista de lucrări și contribuții științifice asumată prin semnătură de către solicitant
Documentul va fi redactat în limba română sau engleză și va fi asumat prin semnătură de către solicitant
Document scanat-
6Cerere de recunoașterea funcției didactice obținute în srăinătate
Formular tipizat de cerere în vederea recunoașterii funcției didactice obținute în străinătate 
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a titlului didactic din învățământul universitar obținut în străinătate în cadrul UHB Document fizic si document semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
2privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de cadru didactic se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanProfesia de cadru didactic nu se poate recunoaște utilizând cardul profesional European.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea «Descriere procedură»

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.