Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar din străinătate

Descriere procedură

Prezenta procedură reglementează recunoașterea automată la nivelul Academiei Tehnice Militare "Ferdinand I", în calitate de IOSUD, a calității de conducător de doctorat și a drepturilor conferite de această calitate, în vederea afilierii la școala/școlile doctorale din cadrul Academiei Tehnice Militare "Ferdinand I".

Prevederile prezentei proceduri se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene, precum și cetățenilor din state terțe.

Procesul de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în instituții acreditate de învățământ superior din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene și în universități de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state se organizează și se desfășoară în cadrul Școlii Doctorale a Academiei Tehnice Militare "Ferdinand I".

Doar în cazul exercitării temporare, se aplică direct dispozițiile din Legea nr.200/2004 și Art. 296 din Legea Educației Naționale nr.1/2011:

(1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al instituţiei ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.

(2) Angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică şi profesională recunoscută în domeniu din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către consiliul departamentului şi se aprobă de consiliul de administraţie.

Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat și ocuparea unei funcții didactice în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.


Căi de atac

Contestația se transmite electronic la universitate. Ulterior decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată. 

Date de contact
B-dul George Cosbuc nr. 39-49, sector 5, Bucuresti
Telefon: (+40) 21 335 46 65
Fax: (+40) 21 335 46 65
E-mail: relatii.publice@mta.ro
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Academia Tehnica Militara Ferdinand I,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Diploma de doctorDiploma de doctor, copie simpla doar daca este redactată în limba engleză.
Document scanat-
2Act de identitateDocument scanat-
3Diploma/adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitareaIn situatia in care documentul este redactat in alta limba decat engleza –traducere legalizată
Document scanat-
4Curriculum vitae al solicitantului –în limba română sau engleză,Curriculum vitae trebuie semnat pe fiecare paginăDocument scanat-
5Listă de lucrări –în limba română sau engleză, semnată pe fiecare paginăDocument scanat-
6Cerere de recunoaștere a calității de conducător de doctoratFormular predefinit

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr 5921 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaCalitatea de conducător de doctorat se găsește la poziția nr.A.8 din Anexa 2 din Legea nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanCalitatea de conducător de doctorat nu se poate recunoaște utilizând Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se găsesc în „Descriere procedură”

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.