Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedură privind recunoașterea automată în cadrul Universității din Pitești (UPit) a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

Descriere procedură

Prezenta procedură stabilește modalitatea prin care se realizează recunoașterea automată, de către Universitatea din Pitești a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, în conformitate cu prevederile Ordinului MENCȘ nr. 5923 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate. Prezenta procedură se aplică titularilor diplomelor de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute la:

a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;

b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, actualizată periodic;

c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Toți solicitanții care nu se încadrează într-una dintre situațiile menționate mai sus, se vor adresa direct Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul ministerului de resort

Recunoașterea de către Universitatea din Pitești a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, în condițiile prezentei proceduri,  se realizează în baza depunerii de către persoanele interesate a unui dosar de recunoaștere.

Căi de atac

Contestația se depune la Universitatea din Pitești, Compartimentul Studii doctorale în termen de 15 zile lucrătoare. Ulterior decizia definitivă a universităţii poate fiatacată la instanţele de judecată.

Date de contact
Str. Târgu din Vale nr. 1,Pitești
Telefon: 0348 453 102
Fax: 0348 453 123
E-mail: rectorat@upit.ro
Instituţia responsabilă
Universitatea din Pitesti,Județ ARGES
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
10 zile calendaristice
Termen de arhivare
99 ani
Termen de completare dosar
2 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
3 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Un exemplar al tezei de doctorat.Atasament-
2Act de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - în copie ”CONFORM CU ORIGINALUL” pentru cetățenii români și în copie și traducere legalizată pentru cetățenii străiniȘi dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - în copie ”CONFORM CU ORIGINALUL” pentru cetățenii români și în copie și traducere legalizată pentru cetățenii străiniDocument scanat-
3Diploma de doctor

Diploma de doctor în copie xerox „CONFORM CU ORIGINALUL” însoţită de: a) traducere legalizată, autentificată cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga; b) supralegalizare sau adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență, pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga

Document scanat-
4CV, listă publicații și contribuții științificeDocument scanat-
5Cerere de recunoaștereFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizia de recunoaștere a titlului de doctorAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5923/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate.

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaTitlul de doctor se gaseste în Anexa 2 din Legea nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanDiploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate nu se pot recunoaște utilizând Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea ”Descriere procedură”

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.