Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Înregistrarea prestării serviciilor specializate de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României de către un agent de plasare a forţei de muncă în străinătate

Descriere procedură

Înregistrarea prestării serviciilor specializate de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României de către un agent de plasare a forţei de muncă în străinătate sau de către alţi furnizori de servicii de plasare a forţei de muncă stabiliţi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii  Europene,  altul  decât  România,  sau  al Spaţiului Economic European, prevăzută de HG nr.384/2001 privind NORMELE METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată.Pentru desfăşurarea activităţii de mediere pe teritoriul României, în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate, agenţii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a se înregistra la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul social şi de a notifica înfiinţarea de sucursale, puncte de lucru ori alte sedii secundare inspectoratului teritorial de muncă unde sunt înregistraţi şi inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială funcţionează respectivele sedii secundare, cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării activităţii de plasare în acele locaţii.

Căi de atac

Legislaţia specifică nu prevede căi de atac, fiind astfel aplicabile regulile de drept comun.

Date de contact
Instituţia responsabilă
Inspectia Muncii,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
5 zile calendaristice
Termen de arhivare
25 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
2 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului

Să rezulte  ca activitate principală ”activități aleagenților de plasare a forței de muncă„ cod CAEN 7810

Document scanat-
2Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului

Să rezulte faptul că agentul de plasare nu se află în procedura de faliment sau dizolvare

Document scanat-
3documentul de identitate al reprezentantului legalDocument scanat-
4Acte doveditoare sau declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al agentului de plasare, sub sancțiunea falsului în declarații, astfel cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

Să rezulte că reprezentantul legal nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății persoanei, infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile sau înșelăciune, prevăzute de Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Document scanat-
5Dovada angajării cel puțin a unei persoane calificată profesional în domeniul resurselor umane și care a desfășurat activitatea de recrutare personal în vederea angajării, pe teritoriul României sau în străinătate.

Document calificare /atestare /contract individual de muncă

Document scanat-
6Cerere de înregistrare a agentului de plasare pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate

Depunere cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării serviciilor de plasare

Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Dovada privind înregistrare activitate de selecție și plasare forță de muncă (copie completata conform model)Document final scanat

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HG nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.