Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Emiterea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale în vederea desfășurării activității didactice la nivel preuniversitar în străinătate

Descriere procedurăProcedura se aplică cetățenilor români și cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene, cetățenilor din statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, care au studiat în România și solicită, în scopul desfășurării activității didactice, într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, în Confederația Elvețiană, în mod independent sau ca salariat, eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.
Procedura de recunoaștere poate fi consultată și la adresa: https://www.edu.ro/adeverin%C8%9Be-de-conformitate-studiiloradeverin%C8%9Be-privind-certificarea-competen%C8%9Belor-pentru-profesia-de

Procedura de contestare

Decizia DGISSEP poate fi contestată, o singură dată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. DGISSEP se pronunță în termen de 60 de zile lucrătoare. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.
Căi de atac: Legislația nu conține prevederi speciale privind căile de atac în caz de litigiu, fiind aplicabile dispozițiile de drept comun.
Date de contact 
Dorina Mihaela Bogdan, consilier superior la Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă - Direcția Învățământ Liceal și Profesional din cadrul Ministerului Educației Naționale (telefon: 021/4056263 & 021/4055704, e-mail: dorina.bogdan@edu.gov.ro)
Instituţia responsabilăMinisterul Educatiei Nationale - Directia Generala Invatamant Preuniversitar,Județ BUCURESTIModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare50 zile calendaristiceTermen de arhivare99 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1actul de studii în baza căruia se solicită eliberarea adeverinței de conformitate a studiiloractul de studii în baza căruia se solicită eliberarea adeverinței de conformitate a studiilorAtasament-
2anexa la actul de studii (foaia matricolă/suplimentul la diplomă)anexa la actul de studii (foaia matricolă/suplimentul la diplomă)Atasament-
3certificatul/dovada de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogică/certificatul de acordare a definitivării în învățământcertificatul/dovada de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogică/certificatul de acordare a  definitivării în învățământAtasament-
4certificatul de competențe lingvistice de nivel C1, pentru limba română, potrivit Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străinecertificatul de competențe lingvistice de nivel C1, pentru limba română, potrivit Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine, eliberat de o instituție de învățământ superior acreditată care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în copie; sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de competențe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii românești (diplome, certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani consecutivi de studii, urmați într-o unitate de învățământ din sistemul național din RomâniaAtasament-
5documente personale de identificare, precum și dovada de schimbare a numeluidocumente personale de identificare, precum și dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitateAtasament-
6adeverință eliberată de inspectoratul școlar, care să ateste că dreptul de a preda nu a fost revocat sau suspendat, pentru cetățenii care solicită expres includerea acestei precizări în adeverința de conformitate a studiiloradeverință eliberată de inspectoratul școlar, care să ateste că dreptul de a preda nu a fost revocat sau suspendat, pentru cetățenii care solicită expres includerea acestei precizări în adeverința de conformitate a studiilorAtasament-
7Cerere
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adeverință de conformitateAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a adeverinței privind certificarea competențelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetățenii care au studiat în România, în vederea desfășurării activității didactice în străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaSe aplică pentru nivelurile de calificare (cadru didactic) art. 11 Directiva 36/2005/CECardul Profesional EuropeanNu se poate obține recunoașterea prin procedura Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleProcedura de recunoaștere se regăsește în descrierea procedurii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.