Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedură privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură


  • Prezenta procedură reglementează recunoașterea automată la nivelul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, în calitate de IOSUD, a calității de conducător de doctorat și a drepturilor conferite de această calitate, în vederea afilierii la școala/școlile doctorale din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești.
  • Prevederile prezentei proceduri se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene, precum și cetățenilor din state terțe.
  • Procesul de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în instituții acreditate de învățământ superior din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene și în universități de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state se organizează și se desfășoară în cadrul Școlii Doctorale a Universității Petrol-Gaze din Ploiești.
  • Doar în cazul exercitării temporare, se aplică direct dispozițiile din Legea nr.200/2004 și Art. 296 din Legea Educației Naționale nr.1/2011:
    • (1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al instituţiei ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.
    • (2) Angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică şi profesională recunoscută în domeniu din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către consiliul departamentului şi se aprobă de consiliul de administraţie.
  • Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat și ocuparea unei funcții didactice în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.


Căi de atac

Contestația se transmite electronic la universitate. Ulterior decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată. ​

Date de contact
B-dul Bucureşti, nr. 39 , Ploieşti,  PO BOX 52
Telefon: (+40) 244.573 171
Fax: (+40) 244.575 847
E-mail: rectorat@upg-ploiesti.ro
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești,Județ PRAHOVA
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
99 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Act de identitatecopie și dovada schimbării numelui (dacă este cazul) – copie și traducere legalizată, însoțite de documentele originale pentru a fi semnate pentru conformitateDocument scanat-
2Diploma de doctorcopie simplă, însoțită de original pentru a fi semnată pentru conformitate, dacă actul este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar menționate la art. 2, respectiv atestatul de recunoaștere eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor  (CNRED), dacă actul este obținut la alte instituții din străinătate. Diplomele care nu sunt emise în limba română vor fi prezentate și în traducere legalizatăDocument scanat-
3Diploma/adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitareatraducere legalizată, eliberată de instituțiile de învățământ universitar  acreditate  din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene și în universități de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state Document scanat-
4Curriculum vitae al solicitantuluiîn limba română sau engleză, care să includă și activitatea anterioară obținerii calității de conducere de doctorat/abilitării, semnat pe fiecare paginăDocument scanat-
5Listă de lucrăriîn limba română sau engleză, semnată pe fiecare paginăDocument scanat-
6Cerere de recunoaștere a calității de conducător de doctoratredactată conform Anexei 1, în care se vor menționa obligatoriu datele de contact ale solicitantuluiFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1DECIZIE DE RECUNOAȘTERE a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătateAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr 5921 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UELista profesiilor reglementate din RomaniaCalitatea de conducător de doctorat se găsește la poziția nr.A.8 din Anexa 2 din Legea nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se găsesc în descriere procedură

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.