Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura de înregistrare sanitara veterinara- Canisa (activități veterinare)

Descriere procedură

În baza Ordinului 16/2010, cu modificările și completările ulterioare, canisa( unitatea imprejmuită cu spații și locuri amenajate pentru adăpostirea, creșterea, reproducția și selecția câinilor de rasă destinați unor servicii publice sau comercializări), se întregistreaza de către direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.

Timpul de solutionare curge de la data depunerii documentatiei complete.


În momentul în care dosarul de inregistrare este complet, solicitantul va fi informat despre vizita Comisiei de evaluare desemnată de către DSVSA pentru verificarea condiţiilor generale şi specifice de funcţionare, precum şi pentru completarea referatului de evaluare in care se precizeaza daca unitatea respecta normele sanitare veterinare in vigoare.Căi de atac

Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004.

Date de contact
Instituţia responsabilă
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului;Atasament-
2Schiţa unităţii cu descrierea fluxului tehnologicAtasament-
3Actul doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, deţinut în condiţiile legislaţiei în vigoareAtasament-
4Declaraţie pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru desfăşurarea activităţiiAtasament-
5Declaraţie pe propria răspundere că, în cazul animalelor moarte, va apela la serviciile unităţilor de neutralizare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, autorizate sanitar-veterinar, în vederea ecarisăriiAtasament-
6Contract de servicii încheiat cu un medic veterinar de liberă practică
Contract organizat in conditiile legii, medicul veterinar va asigura asistenţă sanitară veterinară şi efectuează acţiunile cuprinse înprogramul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor laanimale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şiprotecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor,ovinelor, caprinelor şi ecvideelor.
Atasament-
7Cerere înregistrare sanitar- veterinară a unitățiiFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de inregistrare sanitar-veterinaraDocument final scanat-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordinul 16 din 16/03/2010 care aproba NORMA SANITARĂ VETERINARĂ*) privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.