Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura privind recunoaşterea automată a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Procedura stabilește modul de recunoaștere a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi actualizată periodic, conform dispozițiilor Ordinului 5922/2016, în cadrul Universităţii “Ovidius” din Constanţa (UOC).

Căi de atac

Decizia poate fi contestată în termen de 5 zile calendaristice de la primire. Alte de atac - conform legislației. Ulterior, Decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.

Date de contact
Str. Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1
Telefon: 0241 606 467
E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Universitatea Ovidius din Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Act de identitateAct de identitateDocument scanat-
2Dovada schumbarii numeluiDovada schumbarii numeluiDocument scanat-
3Dovada functiei didacticedovada funcţiei didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi actualizată periodic, se recunosc automat de către instituţiile de învăţământ superior din RomâniaDocument scanat-
4Curriculum VitaeCurriculum VitaeDocument scanat-
5Dovada achitării taxei
Sumele se vor achita la casieria Universității Ovidius din Constanța pentru plățile în lei sau prin bancă în:  
 CONTUL UNIVERSITATII OVIDIUS DIN CONSTANTA    - RO74TREZ23120F330500XXXX  - CUI 4301332, Trezoreria Constanța - plăți în lei 
și 
pentru plățile în euro se va folosi contul: UNIVERSITATII OVIDIUS DIN CONSTANTA    RO49RNCB0114032053160011 BCR Constanța - CUI 4301332
 DETALII PLATA:
-numele, prenumele, scopul plății
Document scanat-
6CerereSolicitare - recunoașterea automată a funcției didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi actualizată periodic.Formular predefinit
7Lista de verificare - opis dosarLista de verificare - opis al dosarului de recunoaștereFormular predefinit
8Declarație RGDPDeclarație RGDPFormular predefinit
9Traducere legalizata act identitate/dovada schimbare nume (dacă este cazul)Traducere legalizata act identitate/dovada schimbare nume (dacă este cazul)Atasament semnat electronic-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie Document-
2PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind recunoaşterea automată a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate Document final scanat

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaAnexele nr. 2, 3 și 5 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din RomâniaCardul Profesional EuropeanÎn acest caz nu se poate folosi procedura CPE. Se aplică procedurile standard de recunoaștere a calificărilor.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea ,, Descriere procedură”

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.