Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Prin aceasta procedura se recunoaşte automat în cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău, calitatea de conducător de doctorat obţinută într-o instituţie de învăţământ universitar acreditată din străinătate.

Procedura se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană și din state terțe, care au obţinut calitatea de conducător de doctorat în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană și în universități de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al Ministrului Educației Naționale nr. 5462/2018.

Doar în cazul exercitării temporare, se aplică direct dispoziţiiile din Legea nr. 200/2004 şi art. 296 din LEN nr. 1/2011. Posturie didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al instituţiei ori de personalul didactic asociat.

Exercitarea drepturilor conferinte de calitate de conducător de doctorat şi ocuparea unei funcţii didactice în sistemul românesc de învăţământ se realizează conform normelor legale în vigoare.

Căi de atac

Contestaţia se depune la Universitate, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea deciziei de nerecunoaștere, ulterior, decizia universităţii poate fi atacată la instanţele de judecată.

Date de contact
Adrian-Laurențiu Apăvăloaei, secretar-șef universitate
Adresa de e-mail: rector@ub.ro
Telefon: 0040 542411, int. 144,
Fax 0040 234 545753
Registru de linkuri

Detaliile despre procedura de recunoaștere le găsiţi la linkul următor: Recunoaște conducător doctorat

Instituţia responsabilă
Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau,Județ BACAU
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
50 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Diploma de doctor
Copie dacă diploma este în română
Copia traducerii legalizate pentru celelalte limbi
Copie însoțită de atestatul de echivalare CNRED, dacă este cazul
Document scanat-
2Diploma sau adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitareaCopia traducerii legalizate
Document scanat-
3Curriculum vitaeÎn limba română sau engleză - copie
Document scanat-
4Lista de lucrări științificeÎn limba română sau engleză - copie
Document scanat-
5Actul de identitate
carte de identitate/ pașaport
dovada schimbării numelui (dacă este cazul), cu traducere legalizată pentru documentele în alte limbi decât română
Document scanat-
6Cerere tipFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizia rectoruluiAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr 5921 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaCalitatea de conductător de doctorat se găsește la poziția nr. A8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanCalitatea de conducător de doctorat nu se poate recunoaște utilizând cardul profesional europeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleCalitatea de conducător de doctorat nu se poate recunoaște utilizând cardul profesional european

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.