Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Echivalarea diplomelor de şcoală postliceală efectuate în străinătate de cetăţenii români, emise în alte limbi decât română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană, profesii reglementate

Descriere procedură

Echivalarea diplomelor de şcoală postliceală efectuate în străinătate de cetăţenii români pentru diplomele emise în alte limbi decât română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană.


Solicitările se transmit din conturi accesate prin ROeIDeIDASCertificat digital calificat sau ghiseul.ro. Dosarele transmise prin conturi accesate prin eDirect nu se procesează.


Procedura de echivalare se aplică exclusiv pentru diplomele care dau acces la una dintre profesiile reglementate în România, obținute în afara spațiului comunitar de către cetățenii români.
Pentru profesiile reglementate sectorial– medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar și arhitect -, precum și pentru celelalte profesii reglementate și menţionate în Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, diplomele de şcoală postliceală obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, precum și Confederația Elvețiană, vor fi echivalate de către autorităţile competente corespunzătoare.

Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, începând cu data de 01.04.2019, în copie;


2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;


3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 • Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea


  Procedura de echivalare poate fi consultată și la adresa: https://cnred.edu.ro/ro/echivalarea-diplomelor-de-scoala-postliceala-obtinute-in-strainatate

  Statusul dosarului poate fi verificat la adresa https://cnred.edu.ro/ro în modulul „Verificare stadiu dosar”.

   

  Căi de atac

  Decizia CNRED poate fi contestată, o singură dată, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. CNRED se pronunță în termen de 60 de zile lucrătoare. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.

  Date de contact
  Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, București
  Telefon: 021 405 56 59
  Fax: 021 313 10 13
  E-mail: cnred@edu.gov.ro
  Website: https://cnred.edu.ro/ro/echipa
  Instituţia responsabilă
  Ministerul Educației - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTI
  Modalitate prestare
  National
  Timp de soluţionare
  45 zile calendaristice
  Termen de arhivare
  100 ani
  Termen de completare dosar
  365 zile calendaristice
  Notificare la expirarea termenului de soluţionare
  5 zile calendaristice

  Documente necesare

  Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
  1CerereCerere pentru echivalarea studiilorFormular predefinit
  2Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere: copie şi traducere legalizată (în original) dacă nu este emis în română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

  Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere: copie şi traducere legalizată (în original) dacă nu este emis în română, engleză, franceză, spaniolă, italiană  Document scanat-
  3Actul de studii pentru ciclul școlar absolvit anterior: copie şi traducere legalizată (în original) dacă nu este emis în română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

  Actul de studii pentru ciclul școlar absolvit anterior


  copie şi traducere legalizată (în original)  dacă nu este emis în română, engleză, franceză, spaniolă, italiană


  Document scanat-
  4Actul de studii din care să reiasă denumirea cursurilor absolvite, durata studiilor, descrierea cursurilor şi a competenţelor dobândite: copie şi traducere legalizată (în original) dacă nu este emis în română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

  Actul de studii din care să reiasă denumirea cursurilor absolvite, durata studiilor, descrierea cursurilor şi a competenţelor dobândite: copie şi traducere legalizată (în original) dacă nu este emis în română, engleză, franceză, spaniolă, italiană  Document scanat-
  5Documente personale de identificare, în copie: paşaport / actul de identitate – BI sau CI; dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)

  paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
  dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)

  Document scanat-

  Documente finale

  Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
  1Atestat de echivalare - se emite exclusiv în format electronicAtasament semnat electronic-

  Acte normative

  Nr. Crt.Act normativDescarcă
  1Ordin privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate

  Profesii reglementate

  Calificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din Romania- Procedura de echivalare se aplică exclusiv pentru diplomele care dau acces la una dintre profesiile reglementate în România,conform anexei la Legea nr. 200/2004 cu modificările și completările ulterioare, obținute în afara spațiului comunitar de către cetățenii români.Cardul Profesional European- Nu se poate obține recunoașterea prin procedura Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionale- Procedura de recunoaștere se regăsește în descrierea procedurii

  Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.