Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoașterea calificărilor și funcțiilor didactice de către Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Descriere procedură

Procedura este descrisă în Metodologia privind recunoașterea diplomei de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, precum și a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate în străinătate, aprobate de Senatul Universității "Aurel Vlaicu" din Arad în 25.07.2019 https://cdn.uav.ro/documente/Universitate/Calitate/Regulamente-Metodologii-Proceduri-Formulare/Metodologii/M06-Metodologie-recunoastere-doctorate-strainatet-rev-1.pdf. Această metodologie se aplică în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare din cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad.

Funcțiile didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice și actualizată periodic, se recunosc automat de către instituțiile de învățământ superior din România.

Funcțiile didactice obținute la alte instituții de învățământ universitar acreditate decât cele menționate mai sus se recunosc numai în baza unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Prevederile metodologiei se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state terțe.

Ocuparea unui post didactic în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare, respectiv atestatul de recunoaștere emis de CNRED, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate.

Dosarul de recunoaștere cuprinde următoarele documente:
a) cerere de recunoaștere;
b) act de identitate - copie - și dovada schimbării numelui - copie și traducere legalizată (dacă este cazul);
c) diploma de doctor, dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar menționate mai sus.
d) dovada funcției didactice, eliberată de instituțiile prevăzute mai sus.

Recunoașterea funcției didactice de către UAV, conform propriei proceduri, este valabilă și produce efecte juridice la nivelul Universității ”AUREL VLAICU” din Arad.

Recunoașterea funcției didactice de către CNRED este valabilă și produce efecte juridice pe întreg teritoriul României.
Căi de atac

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă, sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.

Date de contact
​Adresă: Bulevardul Revoluției 77, Arad 310032, județul Arad
​Telefon: 0257 280 702
Email: rectorat@uav.ro
Website: https://www.uav.ro/ 
Instituţia responsabilă
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad,Județ ARAD
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
30 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
2 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Cerere de recunoaștereCerere de recunoaștere, în nume propriuDocument informativ-
2Act de identitate - copie - și dovada schimbării numelui - copie și traducere legalizată (dacă este cazul)Act de identitate - copie - și dovada schimbării numelui - copie și traducere legalizată (dacă este cazul)Document informativ-
3Diploma de doctor

Diploma de doctor, dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar menționate mai jos.

Funcțiile didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state incluse în Lista universităților de prestigiu din alte stateaprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice și actualizată periodic, se recunosc automat de către instituțiile de învățământ superior din România.

Funcțiile didactice obținute la alte instituții de învățământ universitar acreditate decât cele menționate mai sus se recunosc numai în baza unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state terțe.Ocuparea unui post didactic în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare, respectiv atestatul de recunoaștere emis de CNRED, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate

Document informativ-
4Dovada funcției didacticeDovada funcției didactice, eliberată de instituțiile prevăzute mai susDocument informativ-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, *
2ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UE

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.