Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoașterea automată, de către Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Procedura este descrisă în Metodologia privind recunoașterea diplomei de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, precum și a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate în străinătate, aprobate de Senatul Universității "Aurel Vlaicu" din Arad în 25.07.2019 .Această metodologie se aplică în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare din cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad.

Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obținută în instituții acreditate de învățământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice și actualizată periodic, se recunoaște automat de către Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad.

Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obținută la alte instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate decât cele menționate mai sus se recunoaște numai în baza unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Prevederile prezentei proceduri se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state terțe.

În vederea recunoașterii calității de conducător de doctorat sau a abilitării, solicitatul depune dosarul de recunoaștere la Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad, dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) Cerere de recunoaștere;

b) Act de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul);

c) Diploma de doctor, dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice și actualizată periodic, respectiv atestatul de recunoaștere emis de CNRED, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate;

d) Diploma/adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituțiile prevăzute la art.5, alin (1) și (2);e) CV și listă publicații & contribuții științifice. Dosarul se înregistrează după verificarea documentelor.

Căi de atac

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.

Date de contact

B-dul Revoluţiei, nr. 77, Arad
Telefon: 0257 283 010
Fax: 0257 280 070
E-mail: rectorat@uav.ro


Instituţia responsabilă
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad,Județ ARAD
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
30 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
2 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1a) Cerere de recunoaștereCerere de recunoaștere, în nume propriu, conform formularului tip Formular predefinit
2b) Act de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul)Act de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul)Document informativ-
3c) Diploma de doctorDiploma de doctor, dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice și actualizată periodic, respectiv atestatul de recunoaștere emis de CNRED, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătateDocument informativ-
4d) Diploma/adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitareaDiploma/adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituțiile prevăzute mai jos.

      Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obținută în instituții acreditate de învățământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice și actualizată periodic, se recunoaște automat de către Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad.

     Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obținută la alte instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate decât cele menționate la alin. (1) se recunoaște numai în baza unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Document informativ-
5e) CV și listă publicații & contribuții științificeCV și listă publicații & contribuții științificeDocument informativ-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat de recunoaștereDocument-
2Informare solicitare neaprobatăDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr 5921 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
2Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, *
3ORDIN nr. 6121 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedura de recunoastere a calificarilor profesionale

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.