Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

Descriere procedură

Procedura este descrisă în Metodologia privind recunoașterea diplomei de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, precum și a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate în străinătate, aprobate de Senatul Universității "Aurel Vlaicu" din Arad în 25.07.2019. Această metodologie se aplică în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare din cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad.

Sunt eligibili să depună cereri pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, la Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad solicitanții care au obținut titlul de doctor la:

a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;

b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, actualizată periodic;

c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Toți solicitanții care au obținut diploma de doctor și titlul de doctor la instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate, altele decât cele prevăzute mai sus se vor adresa Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare C.N.R.E.D., pentru recunoașterea diplomei de doctor și titlul de doctor în științe sau într-un domeniu profesional.

Dosarul solicitantului va conține:

a) cerere de recunoaștere;

b) actul de identitate - copie și dovada schimbării numelui - copie și traducere legalizată (dacă este cazul);

c) diploma de doctor;

d) curriculum vitae și listă de publicații și contribuții științifice

Actele de studii supuse recunoașterii sunt autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii sunt supralegalizate sau însoțite de adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Dosarul solicitantului pentru recunoașterea diplomei de doctor obținute în străinătate de către Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad, se trimite, în prima etapă pe e-mail: rectorat@uav.ro, subiect: Recunoaștere diplomă de doctor/titlu doctor. Dosarul se înregistrează după verificarea documentelor.

Căi de atac

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.

Date de contact

B-dul Revoluţiei, nr. 77, Arad
Telefon: 0257 283010
Fax: 0257 280070
E-mail: rectorat@uav.ro

Instituţia responsabilă
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad,Județ ARAD
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
30 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
2 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Cerere de recunoaștereCerere de recunoaștere, în nume personal, redactată conform formularului tipFormular predefinit
2Actul de identitate - copie și dovada schimbării numelui - copie și traducere legalizată (dacă este cazul)Actul de identitate - copie și dovada schimbării numelui - copie și traducere legalizată (dacă este cazul)Document informativ-
3Diploma de doctorDiploma de doctor

Actele de studii supuse recunoașterii sunt autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii sunt supralegalizate sau însoțite de adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Document informativ-
4Curriculum vitae și listă de publicații și contribuții științificeCurriculum vitae și listă de publicații și contribuții științificeDocument informativ-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat de recunoaștere a titlului de doctorDocument-
2Informare neaprobarea solicităriiDocument final scanat-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate
2Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, *

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedura de recunoastere a calificarilor profesionale

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.