Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedură operațională privind recunoaștere automată de către Universitatea din Pitești a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Prin această procedură se recunoaște automat în cadrul Universității din Pitești, calitatea de conducător de doctorat obținută într-o instituție de învățământ universitar acreditată în străinătate.

Procedura se aplică cetățenilor români și cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană, care au obținut calitatea de conducător de doctorat în instituții de învățământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state incluse în: ”Lista universităților de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 și actualizată periodic, în vederea stabilirii pe teritoriul României.

Doar în cazul exercitării temporare, se aplică direct dispozițiile din Legea nr. 200/2004 și Art. 296 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011: ”(1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al instituției ori personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.

(2) Angajarea specialiștilor cu valoare ștințifică și profesională recunoascută în domeniu din țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către consiliul departamentului și se aprobă de consiliul administrației.”

Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat și ocuparea unei funcții didactice în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.


Căi de atac

Contestația se depune la Universitatea din Pitești, Compartimentul Studii doctorale în termen de 10 zile lucrătoare. Ulterior decizia definitivă a universitășii poate fi atacată la instanțele de judecată.

Date de contact
Str. Târgu din Vale nr. 1, Pitești
Telefon: 0348 453 102
Fax: 0348 453 123
E-mail: rectorat@upit.ro
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Universitatea din Pitesti,Județ ARGES
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
3 zile calendaristice
Termen de arhivare
99 ani
Termen de completare dosar
2 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
3 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Act de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul)Act de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul)Document scanat-
2Diploma de doctorDiploma de doctor, dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice și actualizată periodic, respectiv atestatul de recunoaștere emis de CNRED, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătateDocument scanat-
3Diploma/adeverințăDiploma/adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituțiile prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetări științifice și actualizată periodicDocument scanat-
4CV, lista de publicații și contribuții științificeDocument scanat-
5Cerere de recunoaștereFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizia de aprobare sau de respingereDocument final scanat-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin MENCȘ pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaCalitatea de conducător de doctorat se găsește la poziția nr.A.8 din Anexa 2 din Legea nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanCalitatea de conducător de doctorat nu se poate recunoaște utilizând Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se găsesc în „Descriere procedură”

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.