Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedură operațională privind recunoașterea automată de către Universitatea din Pitești a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate în străinătate

Descriere procedură

Scopul prezentei proceduri este de a implementa la nivel intern Metodologia privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5.922 din 6 decembrie 2016 şi de a stabili responsabilităţile UPIT cu privire la obligațiile ce îi revin conform dispozițiilor legale menționate.

Procedura se aplică în cadrul Universității din Pitești pentru recunoaşterea automată a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.

Prevederile prezentei proceduri se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe.

Solicitanții sunt eligibili și pot depune cereri pentru recunoaşterea automată a funcţiilor didactice din învăţământul universitar, în cazul în care aceste funcții didactice au fost obținute într-una dintre următoarele categorii de instituții de învățământ superior:  

a) instituţii acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;

b) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, actualizată periodic (în prezent OMEN nr. 5462 din 2018);

c) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar;

Solicitanții care nu se încadrează în una din situațiile menționate mai sus, se vor adresa direct Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (CNRED).

Căi de atac

Solicitantul poate contesta Decizia Rectorului în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, prin depunerea unei contestații motivate la registratura UPIT. Decizia definitivă a universităţii poate fi atacată la instanţele de judecată.

Detalii despre procedură le gasiți la linkul următor: 

https://www.upit.ro/ro/punctul-de-contact-unic-electronic-pcue/pcue-cadre-didactice


Date de contact

Str. Târgu din Vale nr.1

Telefon: 0348453102

Fax: 0348453123

E-mail: rectorat@upit.ro

Instituţia responsabilăUniversitatea din Pitesti,Județ ARGESModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare5 zile calendaristiceTermen de arhivare10 aniTermen de completare dosar30 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Act de identitate copie și dovada schimbării numelui (dacă acesta este diferit în documentele trimise) - copie și traducere legalizatăCopie și dovada schimbării numelui (dacă acesta este diferit în documentele trimise) - copie și traducere legalizatăDocument scanat-
2Diplomă de doctorDiplomă de doctor, dacă actul de studii este obținut în România sau la una din instituțiile acreditate de învățământ universitar menționate la art. 1, respectiv atestatul de recunoaștere emis de către CNRED, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate, în traducere legalizată Document scanat-
3Dovada funcției didactice,Eliberată în instituțiile prevăzute la art. 3 și art. 4Document scanat-
4CV, listă publicații și contribuțiile științificeÎn domeniul profesatDocument scanat-
5Alte documenteDaca este cazulDocument scanat-
6Cerere de recunoaștereFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie de recunoaștere sau de respingere a recunoașteriiAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de cadru didactic se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanProfesia de cadru didactic nu se poate recunoaște utilizând Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea „Descriere procedură”

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.