Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE pentru cetăţenii care au studiat în România, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învățământ superior în străinătate

Descriere procedură

Se aplică cetăţenilor români şi cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, cetăţenilor din statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care au studiat în România şi care solicită, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învățământ superior în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, în mod independent sau ca salariat, eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare.

Dosarul pentru eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare, cuprinde următoarele documente:

   a) cerere-tip prin care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare, adresată Ministerului Educaţiei și Cercetării, conform modelului;

    b) diploma de doctor, în copie;

    c) adeverinţa de autenticitate a diplomei de doctor, eliberată de instituţia acreditată de învăţământ superior emitentă, în original;

    d) documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie;

 Dosarele pentru cadrele didactice din învăţământul universitar care solicită eliberarea adeverinţei de conformitate cu Directiva 2005/36/CE sunt soluționate de Direcţia Generală Învăţământ Universitar din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării – autoritatea competentă desemnată pentru profesia de cadru didactic învăţământ superior: profesor universitar, conferenţiar universitar, lector universitar/şef de lucrări, asistent universitar. 

Direcţia Generală Învățământ Universitar verifică existenţa documentelor din dosar și emite adeverinţa sau înştiinţează solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este complet. 

Adeverinţa se eliberează titularului prin ridicare de la sediul Ministerului Educaţiei și Cercetării, personal sau prin împuternicit legal ori, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite prin mandat poştal la adresa indicată, cu plata cheltuielilor poștale la destinație.

Termenul de soluţionare este de 10 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului. Termenul de soluţionare se poate prelungi în cazuri justificate.

Căi de atac

Căi de atac: Refuzul Ministerului Educaţiei și Cercetării de a emite adeverinţa poate fi contestat la instanţa competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


Cadru normativ: 

1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

2. Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare

3. Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4697/02.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale cu modificările ulterioare, pentru cetăţenii care au studiat în România, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învățământ superior în străinătate

4. Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare


Date de contact
Pentru eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare contactaţi Direcţia Generală Învăţământ Universitar - Direcția Management Programe Universitare:
Marilena-Aura DIN
Consilier pentru învățământ superior
Str. General Berthelot, nr. 28-30, cam. 18
Telefon: 021 4056200 / 021 4056300 interior 1237 / 1325
E-mail: marilena.din@edu.gov.ro


Instituţia responsabilă
Ministerul Educatiei - Directia Generala Invatamant Universitar (MEN-DGIU),Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
15 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1diploma de doctordiploma de doctor în baza căreia se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate Document scanat-
2documente personale de identificaredocumente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitateDocument scanat-
3cerere-tip

cerere-tip prin care se solicită eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor universitare, adresată Ministerului Educaţiei, conform modelului

Formular predefinit
4adeverinţa de autenticitateadeverinţa de autenticitate, eliberată de instituţia acreditată de învăţământ superior emitentă a diplomei de doctorAtasament semnat electronic-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1adeverinţa de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE pentru cetăţenii care au studiat în România, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învățământ superior în străinătateDocument final scanat

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1DIRECTIVA 2005/36/CE CONSOLIDATA A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale
2Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4697/02.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale cu modificările ulterioare, pentru cetăţenii care au studiat în România, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învățământ superior în străinătate
3Legea educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
4LEGE Nr. 200 din 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaPoziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.