Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedură privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate

Descriere procedură

Prin această procedură se recunoaște automat în cadrul USAMV Cluj-Napoca calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obținută într-o instituție de învăţământ universitar acreditată din străinătate prevăzută în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, respectiv în instituții acreditate de învățământ universitar care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar. Se aplică cetățenilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană. Doar în cazul exercitării temporare, se aplica dispozițiile din Legea nr. 200 din 2004 şi art.296 din Legea nr. 1din 2011. Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat sau abilitare se realizează conform normelor legale în vigoare.

 

Căi de atac:

 

Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării poate fi atacată în termen de 3 de zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura Universității. Contestațiile sunt soluționate în termen de 5 zile de către Comisia de soluționare a contestațiilor formată din 5 membri numiți prin decizia Rectorului. Răspunsul la contestație se comunică în mod direct solicitantului. Decizia finală poate fi atacată ulterior la instanțele de judecată.

 Detalii despre procedură se găsesc la linkul următor:

https://www.usamvcluj.ro/procedura-privind-recunoasterea-de-catre-usamv-cluj-napoca-a-calitatii-de-conducator-de-doctorat-sau-a-abilitarii-obtinute-in-strainatate/

 

Date de contact: Calea Mănăștur, nr. 3-5, 400372 Cluj-Napoca, România, telefon +40-264-596384, fax +40-264-593792,  Email: doctorat@usamvcluj.ro


Registrul public poate fi consultat: https://www.usamvcluj.ro/index.php/doctorat/conducatori-de-doctorat
Instituţia responsabilăUniversitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca,Județ CLUJModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare15 zile calendaristiceTermen de arhivare100 aniTermen de completare dosar5 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Act de identitateAct de identitate – copie – și dovada schimbării numelui – copie (pentru cetățenii români) și copie și traducere legalizată (pentru cetățenii străini)Document scanat-
2Copie simplă conformă cu originalul după diploma de doctorCopie simplă conformă cu originalul după diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la art. 8.1 (a) și (b), respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate, în traducere legalizatăDocument scanat-
3Diplomă/adeverinţă care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitareaDiplomă/adeverinţă care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de o instituție acreditată de învățământ universitar dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, o instituție acreditată de învățământ universitar inclusă în Lista universităților de prestigiu din alte state, sau o instituție acreditată de învățământ universitar care face obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar, în traducere legalizată sau autorizată, dacă este cazulDocument scanat-
4CVCurriculum Vitae al solicitantului în limba română sau în limba englezăDocument scanat-
5Lista de lucrăriLista de lucrări ale solicitantului în limba română sau în limba englezăDocument scanat-
6Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor în vederea obţinerii atestatului de abilitare pentru domeniul în care se solicită recunoaștereaFișa de verificare a îndeplinirii standardelor în vederea obţinerii atestatului de abilitare pentru domeniul în care se solicită recunoașterea, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioareDocument scanat-
7Lista granturilor/proiectelor de cercetareLista granturilor/proiectelor de cercetare câștigate prin competiție națională sau internațională, însoţită de documente justificative care atestă calitatea de director proiectDocument scanat-
8CerereCerere recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătateFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătateAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr 5921 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaCalitatea de conducător de doctorat se găsește la poziția nr.A.8 din Anexa 2 din Legea nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanCalitatea de conducător de doctorat nu se poate recunoaște utilizând Cardul Profesiojnal EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se găsesc în „Descriere procedură”

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.