Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedură privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată din străinătate

Descriere procedură

Prezenta procedură  stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoașterea automată de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate, prevăzute în anexa din OM 5922/15.12.2016.

 

Căi de atac:

 Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere poate fi contestată în termen de 3 (trei) zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura Universității. Contestațiile sunt soluționate în termen de 5 zile de la înregistrare de către Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin decizia Rectorului. Ulterior decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.

 Detalii despre procedură se găsesc la linkul următor: https://www.usamvcluj.ro/procedura-privind-recunoasterea-de-catre-usamv-cluj-napoca-a-functiilor-didactice-din-invatamantul-universitar-obtinute-intr-o-institutie-de-invatamant-superior-acreditata-din-strainatate/
  

Date de contact: Calea Mănăştur Nr. 3-5, 400372 Cluj-Napoca, România, Telefon + 40-264-596.384, Fax: + 40-264-593.792; Email: prorectorat@usamvcluj.ro

Instituţia responsabilăUniversitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca,Județ CLUJModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare100 aniTermen de completare dosar5 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare3 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1act de identitate - copie - şi dovada schimbării numelui - copie şi traducere legalizată (dacă este cazul); datele cu caracter personal vor fi procesate şi utilizate în conformitate cu legislaţia în vigoareDocument scanat-
2diploma de doctor, respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate; traducere legalizatădiploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la art. 1 alin. (1),OM 5922/2016 respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate; traducere legalizatăDocument scanat-
3dovada funcţiei didactice, eliberată de instituţiile acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia ElveţianăDocument scanat-
4diploma/adeverinţă care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitareadiploma/adeverinţă care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituţiile acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia ElveţianăDocument scanat-
5CVcurriculum vitae al solicitantului care să includă detalii privind activitatea anterioară Document scanat-
6lista de lucrări a solicitantuluilista de lucrări a solicitantuluiDocument scanat-
7cerere de recunoaştereFormular tipizat in vederea solicitarii recunoasterii functiei didactice obtinute in strainatateFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere a calităţii de cadru didactic universitar, cu recunoașterea funcției, decizie ce se comunică solicitantuluiDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de cadru didactic se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanProfesia de cadru didactic nu se poate recunoaște utilizând Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea „Descriere procedură”

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.