Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura privind recunoașterea de către Universitatea din Craiova a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ acreditate din străinătate

Descriere procedură

Prezenta metodologie stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea automată, în cadrul Universității din Craiova, a funcțiilor didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.

Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elevețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut funcţii didactice în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în „Lista universităţilor de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 şi actualizată periodic. 

Documentele prezentate la dosar vor fi în copie certificată (conf. OUG 41/2016). Acestea vor fi în limba română, traducere autorizată şi legalizată.

Căi de atac

Contestația se depune la Universitatea din Craiova în termen de 15 zile lucrătoare, decizia definitivă a universităţii poate fi atacată la instanţele de judecată.

Date de contact
Str. A. I. Cuza nr.13, Craiova
Telefon:  0251 414 398
E-mail: rectorat@central.ucv.ro
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Universitatea din Craiova,Județ DOLJ
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
30 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Actul de identitate și dovada schimbării numelui (daca este cazul)Document scanat-
2Diploma de doctor sau atestatul de recunoaştere emis de CNREDDocument scanat-
3Dovada funcției didactice obtinute în altă instituțieDocument scanat-
4Cererea de recunoaştereFormular predefinit
5Dovada plata taxa de procesare dosarDovada de plata-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizia de recunoaștere a funcției didacticeDocument final scanat-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporară

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.