Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura de atestare ca Asistent Maternal Profesionist

Descriere procedură
        Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condițiile legii, care prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său asigură creșterea, îngrijirea, educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament.
     Persoanele cu domiciliul pe raza teritorială a județului Teleorman, interesate să devină asistent maternal, depun la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman o cerere de evaluare a capacității lor, însoțită de documentele menționate mai jos. 
Atestatul este eliberat de către Comisia pentru Protecția Copilului, având o valabilitate de 3 ani.

Căi de atac: Persoana care se consideră neîndreptățită de răspunsul primit din partea DGASPC Teleorman, se poate adresa instanței de contencios administrativ în temeiul Legii nr. 544/2004.


Date de contact:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman

Mun. Alexandria, Str. Dunării, Nr. 7, Jud. Teleorman
Protecția Copilului                       Asistență Socială        Comisia de evaluare pentru persoane adulte
Tel.  0247/316611                        Tel.  0247/313672                Tel.  0247/421074
Fax. 0247/406060                        Fax. 0247/406002
e-mail:  dgaspctr@yahoo.com
Director general:        Putineanu Marius Mugurel
Director general adj.
pentru copii și adulți:  –  Lazăr Marcel
Director general adj: Conu Alin
economic


Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
  • au capacitate deplină de exercițiu;
  • prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi;
  • au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament sau în încredințare;
  • au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecția copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

  • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;
  • părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
  • persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

  Persoana care desfășoară o activitate salarizată, poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiția încetării contractului individual de muncă pe baza căruia își desfășoară respectiva activitate salarizată.
Instituţia responsabilăDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman,Județ TELEORMANModalitate prestareNationalTimp de soluţionare90 zile calendaristiceTermen de arhivare5 aniTermen de completare dosar30 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cerere eliberare atestat AMP
Cerere de evaluare în vederea eliberării atestatului
de Asistent Maternal Profesionist
Document scanat
2PrezentareScurtă prezentare a persoanelor cu care locuiește solicitantul în care să se menționeze numele, prenumele  și data nașterii acestora, precum și după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul.
Document scanat-
3Document justificativ locuințăUn document care să ateste dreptul de folosință al solicitantului asupra locuinței, respectiv titlul de proprietate sau contractul de închiriere, declarație autentificată a titularului dreptului de proprietate prin care acesta recunoaște solicitantului un drept de folosință asupra locuinței, cunoscând specificul activității pe care solicitantul urmează să o desfășoare ca asistent maternal profesionist. Document scanat-
4Copie acte de stare civilăCopii ale actelor de stare civilă
Document scanat-
5Copie act de identitateCopia actelor de identitate care să ateste domiciliul solicitantului pe raza județului Teleorman. Document scanat-
6Acte de studiiCopii acte de studii care să ateste nivelul educațional al solicitantului. Document scanat-
7Certificat medicalCertificate medicale de policlinica de care aparține care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului și a persoanelor cu care locuiește.
Document scanat-
8Cazier judiciarCertificate de cazier judiciar ale solicitantului și ale persoanelor cu care acesta locuiește din care să rezulte că  nu au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni.Document scanat-
9Adeverință de venitAdeverință de venit pentru persoanele cu care solicitantul locuiește.Document scanat-
10Declarație pe proprie răspundereDeclarație cu privire la faptul că nu se află în unele din situațiile prevăzute la art. 2, alin. 2, lit. b din HG 679/2003, privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal.Document scanat-
11CaracterizăriCaracterizările vor cuprinde datele de identitate și adresele persoanelor care scriu recomandările, pentru ca acestea să poată fi verificate.Document scanat-
12Declarații ale membrilor familieiDeclarațiile vor fi întocmite de membrii familiei cu vârsta peste 18 ani cu care solicitantul locuiește și vor conține acordul acestora cu privire la intenția solicitantului de a deveni asistent maternal.Document scanat-
13Chestionar Autoevaluare
Chestionar de autoevaluare a persoanei care solicită atestarea 
ca Asistent Maternal Profesionist
Formular predefinit
14CVCURRICULUM VITAEFormular predefinit
15Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personalNotă de informare privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personalFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat de asistent maternalDocument final scanat-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
2Hotărârea de Guvern nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesie reglementată conform Hotărârii Guvernului nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare si a statutul asistentului maternal profesionistCardul Profesional EuropeanCalitatea de asistent maternal profesionist nu se poate recunoaște utilizând Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleDetalii se găsesc în secțiunea Descriere procedura

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.