Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate

Descriere procedură
Procedura de vizare se aplică pentru statele care solicită apostilarea sau supralegalizarea actelor de studii. Vă recomandăm să luaţi legătura cu autorităţile competente din ţara de destinaţie care se ocupă de recunoaşterea studiilor. Datele de contact le puteţi găsi pe paginile web ENIC-NARIC ale reţelei Centrelor naţionale de recunoaştere şi echivalare a diplomelor.

Actele de studii din învăţământul superior care pot fi vizate sunt:
 
1. Actele de studii emise de instituțiile de învățământ superior acreditate din România
2. Anexele la actele de studii și/sau documentele școlare universitare emise de instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din România, respectiv:
a) suplimentul la diplomă;
b) foaia matricolă;
c)  situația școlară;
d) programa analitică;
e) adeverinţa privind şcolarizarea/absolvirea;
f) adeverința care atestă calitatea de student;
g) adeverinţa privind finalizarea studiilor;
h) adeverința de autenticitate.

Prin intermediul PCUe,  aplicarea vizei poate fi solicitată exclusiv de către titular. 
Pentru solicitările de vizare primite prin PCUe, viza constă în semnătura electronică calificată aplicată pe copia actului de studii, a anexei la actul de studii sau a documentului școlar universitar, în format PDF. 
Vă rugăm să precizați, la rubrica „Observații”, documentele pe care doriți să fie aplicată viza!
De asemenea, pentru a putea transmite solicitarea, trebuie să atașați fișiere pentru fiecare tip de document. În acest scop, pentru documentele care nu sunt relevante solicitării dumneavoastră, vă recomandăm să atașați un fișier fără conținut (blank) pentru a putea transmite solicitarea.

Titularii care doresc aplicarea vizei direct pe documentele originale vor urma procedura care implică depunerea documentelor în format letric, așa cum este descrisă pe site la adresa www.cnred.edu.ro/ro/vizarea-actelor-de-studii-pentru-plecarea-in-strainatate

Refuzul aplicării vizei se poate contesta la C.N.R.E.D. o singură dată, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare.
Decizia menționată mai sus poate fi contestată conform dreptului comun în vigoare.


Cristian Alexandru MIHĂILESCU, consilier

Adresa e-mail: cristian.mihailescu@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 56 45, Fax: 021 313 10 13

Irina IORDACHE, expert

Adresa e-mail: irina.iordache@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 56 59, Fax: 021 317 85 17


Instituţia responsabilăMinisterul Educației și Cercetării - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTIModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare10 zile calendaristiceTermen de arhivare99 aniTermen de completare dosar30 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare2 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Diploma de absolvire a colegiului universitar, de licență, de master, sau de doctor (după caz)Diploma de absolvire a colegiului universitar.
Pentru vizarea diplomei de absolvire a colegiului universitar, de licență sau de master este obligatoriu să anexați și foaia matricolă, anexă la diploma de absolvire, de licență sau de master
Pentru vizarea diplomei de master este obligatoriu să anexați și diploma de licență și suplimentul la diploma de licență
Document scanat-
2Foaia matricolă, Suplimentul la diplomă sau Situația școlară (dacă este cazul)Foaia matricolă, Suplimentul la diplomă sau Situația școlară Document scanat-
3Programa analitică (dacă este cazul)Vă rugăm să atașați doar prima pagină, cea în care este descris parcursul școlar (adeverința nominală)Document scanat-
4Adeverinţa privind şcolarizarea/absolvirea, Adeverința care atestă calitatea de student, Adeverinţa privind finalizarea studiilor sau Adeverința de autenticitate (dacă este cazul)Adeverinţa privind şcolarizarea/absolvirea, Adeverința care atestă calitatea de student, Adeverinţa privind finalizarea studiilor sau Adeverința de autenticitateDocument scanat-
5Act de identitate și, dacă este cazul, documentele care atestă schimbarea numeluicarte de identitate, pașaport sau permis de ședere
În cazul în care numele înscris pe diplomă nu coincide cu cel din actul de identitate atașat, se va prezenta una din următoarele, după caz:
- certificat de căsătorie
- certificat/hotărâre judecătorească de divorț
- dovada schimbării administrative a numelui
Document scanat-
6Taxă

Taxa pentru vizarea actelor de studii: 50 RON pentru fiecare act vizat

Exemplu: diplomă + supliment la diplomă = 100 RON

Taxele se pot achita în lei prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării

Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ
Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului și numele titularului actului de studii care solicită vizarea!

Document scanat-
7Certificat de pregătire a personalului didactic, Certificat de absolvire a anului pregătitor sau Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor (dacă este cazul)
Pentru vizarea certificatului este obligatoriu să anexați și foaia matricolă sau suplimentul la diplomă, anexă la certificat.
Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor  - doar pentru absolvenții care dețin un document distinct
Document scanat-
8CerereCerereFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Semnătura electronică calificată aplicată pe copia actului de studii, a anexei la actul de studii sau a documentului școlar universitar, în format PDFAtasament semnat electronic-

Profesii reglementate

Procedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaProcedura nu este limitată la titlurile care dau acces la profesiile reglementate din România.Cardul Profesional EuropeanProcedura de obținere a Cardului Profesional European nu se aplică în acest caz.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionalePrin procedura de vizare nu se recunosc calificări profesionale.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.