Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate

Descriere procedură
Procedura de vizare se aplică pentru statele care solicită apostilarea sau supralegalizarea actelor de studii. Vă recomandăm să luaţi legătura cu autorităţile competente din ţara de destinaţie care se ocupă de recunoaşterea studiilor. Datele de contact le puteţi găsi pe paginile web ENIC-NARIC ale reţelei Centrelor naţionale de recunoaştere şi echivalare a diplomelor.

Actele de studii din învăţământul superior care pot fi vizate sunt:
 
1. Actele de studii emise de instituțiile de învățământ superior acreditate din România
2. Anexele la actele de studii și/sau documentele școlare universitare emise de instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din România, respectiv:
a) suplimentul la diplomă;
b) foaia matricolă;
c)  situația școlară;
d) programa analitică;
e) adeverinţa privind şcolarizarea/absolvirea;
f) adeverința care atestă calitatea de student;
g) adeverinţa privind finalizarea studiilor;
h) adeverința de autenticitate.

Prin intermediul PCUe,  aplicarea vizei poate fi solicitată exclusiv de către titular. 
Pentru solicitările de vizare primite prin PCUe, viza constă în semnătura electronică calificată aplicată pe copia actului de studii, a anexei la actul de studii sau a documentului școlar universitar, în format PDF. 
Actele de studii pentru care se solicită aplicarea vizei vor fi scanate și salvate în format PDF, câte un fișier pentru fiecare document.
Vă rugăm să precizați, la rubrica „Observații”, documentele pe care doriți să fie aplicată viza!
De asemenea, pentru a putea transmite solicitarea, trebuie să atașați fișiere pentru fiecare tip de document. În acest scop, pentru documentele care nu sunt relevante solicitării dumneavoastră, vă recomandăm să atașați un fișier fără conținut (blank) pentru a putea transmite solicitarea.
În cazul în care nu regăsiți în listă tipul de document pe care doriți să-l vizați, vă rugăm să folosiți funcția „Încarcă alte documente”

Titularii care doresc aplicarea vizei direct pe documentele originale vor urma procedura care implică depunerea documentelor în format letric, așa cum este descrisă pe site la adresa www.cnred.edu.ro/ro/vizarea-actelor-de-studii-pentru-plecarea-in-strainatate

Refuzul aplicării vizei se poate contesta la C.N.R.E.D. o singură dată, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare.
Decizia menționată mai sus poate fi contestată conform dreptului comun în vigoare.

Date de contact

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
Strada Spiru Haret nr. 12, sector 1, București


Cristian Alexandru MIHĂILESCU, consilier

Adresa e-mail: cristian.mihailescu@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 56 45, Fax: 021 313 10 13

Irina IORDACHE, expert

Adresa e-mail: irina.iordache@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 56 59, Fax: 021 317 85 17


Instituţia responsabilăMinisterul Educației - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTIModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare14 zile calendaristiceTermen de arhivare99 aniTermen de completare dosar30 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare2 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Diploma de absolvire a colegiului universitar, de licență, de inginer, de master, sau de doctor (după caz)Diploma de absolvire a colegiului universitar.
Pentru vizarea diplomei de absolvire a colegiului universitar, de licență, de inginer sau de master este obligatoriu să anexați și foaia matricolă, anexă la diploma de absolvire, de licență sau de master
Pentru vizarea diplomei de master este obligatoriu să anexați și diploma de licență și suplimentul la diploma de licență
Document scanat-
2Foaia matricolă, Suplimentul la diplomă sau Situația școlară (dacă este cazul)Foaia matricolă, Suplimentul la diplomă sau Situația școlară 
Pentru vizarea foii matricole/suplimentului la diplomă este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma nu a fost vizată, aceasta va fi prezentată pentru vizare.
Document scanat-
3Act de identitate și, dacă este cazul, documentele care atestă schimbarea numeluicarte de identitate, pașaport sau permis de ședere
În cazul în care numele înscris pe diplomă nu coincide cu cel din actul de identitate atașat, se va prezenta una din următoarele, după caz:
- certificat de căsătorie
- certificat/hotărâre judecătorească de divorț
- dovada schimbării administrative a numelui
Document scanat-
4Taxă

Taxa pentru vizarea actelor de studii: 50 RON pentru fiecare act vizat

Exemplu: diplomă + supliment la diplomă = 100 RON

Taxele se pot achita în lei prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării

Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ
Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului și numele titularului actului de studii care solicită vizarea!

Document scanat-
5CerereCerereFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Semnătura electronică calificată aplicată pe copia actului de studii, a anexei la actul de studii sau a documentului școlar universitar, în format PDFAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordinul nr. 3067/2020 din 20 ianuarie 2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România

Profesii reglementate

Procedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaProcedura nu este limitată la titlurile care dau acces la profesiile reglementate din România.Cardul Profesional EuropeanProcedura de obținere a Cardului Profesional European nu se aplică în acest caz.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionalePrin procedura de vizare nu se recunosc calificări profesionale.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.