Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedurile şi calendarul privind înscrierea/reînscrierea în învăţământul preşcolar în anul 2018

Descriere procedură

Ministerul Educaţiei Naţionale informează că, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani vor avea loc, succesiv, următoarele etape la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ: 

  • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2018-2019 - va începe în data de 7 mai;
  • înscrierea copiilor nou-veniţi ­­­se va derula din 21 mai.

Orarul reînscrierilor şi înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), şi eventual pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1.252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 18 mai) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. De asemenea, criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

  • capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
  • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
  • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
  • numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Menţionăm că unităţile particulare de învăţământ preșcolar au și obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora, respectiv dacă sunt autorizate să funcţioneze provizoriu sau sunt acreditate de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

Căi de atac

​În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.


Date de contact

Str. Lt. Drăghiescu, Nr. 4A, Piatra-Neamț

Telefon: 0233 214 860

Fax:        0233 215 807

E-mail: office@isjneamt.ro

Instituţia responsabilă
Inspectoratul Scolar Judetean Neamt,Județ NEAMT
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
20 zile calendaristice
Termen de arhivare
100 ani
Termen de completare dosar
1 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Adeverinţe de salariați ale părinților/ale unui părintePentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal
Document scanat-
2Copie certificat de naştere copilDocument scanat-
3Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legalDocument scanat-
4Hotărâri judecătoreștiDacă este cazul
Document scanat-
5Fişa medicalăCompletată potrivit reglementărilor în vigoareDocument scanat-
6Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat .Document scanat-
7Ghid pentru inscrierea la gradiniță (ARACIP - 2016)
Cum aleg grădinița pentru copilul meu?
Mic ghid pentru părintele responsabil
Document informativ
8Cerere tip înscriere grădiniță

generată de SIIIR dar poate fi găsită în format print la grădiniță

Document informativ

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Repere fundamentale in invatarea si dezvoltarea timpurie a copilului de la nastere la 7 ani-Anexa la Ordinul 3851din 2010
2Ordin nr.3851 din 2010 cu privire la aprobarea Reperelor Fundamentale in Invatarea si Dezvoltarea Timpurie a copilulului de la nastere la 7 ani
3HG nr. 1252 din 2012 (Metodologie de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolar)

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.