Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional

Descriere procedură

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în  învățământul liceal de stat  pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2018-2019 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/2017.

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Căi de atac

​În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.


Date de contact

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constanţa

Telefon: 0241 611 913

Fax: 0241 618 880

E-mail: isj-cta@isjcta.ro

Instituţia responsabilă
Inspectoratul Scolar Judetean Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
20 zile calendaristice
Termen de arhivare
100 ani
Termen de completare dosar
1 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Înscrierea la liceuÎnscrierea la liceu
Document informativ
2Înscrierea în învățământul profesional

Înscrierea în învățământul profesional

Document informativ

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin nr.4420 din 2014 pentru modificarea art.38 alin(1) din Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamentului profesional cu durata de 2 ani aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr.4888 din 2013
2Ordin nr.3556 din 2017 privind aprobarea Metodologiei -cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivelul 3, conform Cadrului national al calificarilor si a Calendarului admiterii in invatamantul profesional dual de stat pentru calificarile profesionale de nivelul 3.
3Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.