Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Admiterea în liceu

Descriere procedură

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2018-2019 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Căi de atac

​În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.

Date de contact
Str. Mihai Eminescu nr.11, Oradea
Telefon: 0259 416 454 / 0359 436 207
Fax: 0259 470 222
E-mail: contact@isjbihor.ro
Instituţia responsabilă
Inspectoratul Scolar Judetean Bihor,Județ BIHOR
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
1 zile calendaristice
Termen de arhivare
100 ani
Termen de completare dosar
1 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Înscrierea la liceeÎnscrierea la liceeDocument informativ
2Precizări privind susținerea de către absolvenții învățământului liceal, profesional și posliceal a examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului școlar 2017-2018Precizări privind susținerea de către absolvenții învățământului liceal, profesional și posliceal a examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului școlar 2017-2018Document informativ

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin nr.3500 din 2018 privind aprobarea Planurilor de invatamant pentru cultura de specialitate, pregatirea practica si stagiile de pregatire practica din aria curriculara Tehnologii pentru clasele a XI-a si a XII ciclul superior al liceului -filiera tehnologica -curriculum in dezvoltarea locala CDL pentru clasa a XI-a invatamant profesional, pentru stagiile de pregatire practica de 720 de ore (dupa clasa a X-a ciclul inferior al liceului -filiera tehnologica)
2Ordin nr.3556 din 2017 privind aprobarea Metodologiei -cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivelul 3, conform Cadrului national al calificarilor si a Calendarului admiterii in invatamantul profesional dual de stat pentru calificarile profesionale de nivelul 3.
3Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.