Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Învățământul special

Descriere procedură

Învățământul special și special integrat este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ românesc și oferă tuturor copiilor/elevilor/tinerilor programe educaționale adaptate gradului de deficiență și nevoilor lor de dezvoltare.

Este organizat la toate nivelurile învățământului preuniversitar, în funcție de tipul și gradul dizabilității, astfel: mentală, de auz, de văz, locomotorie, asociată. 

Educaţia incluzivă a fost adoptată în România, încă din anii '90 prin respectarea diversităţii, iniţierea şi realizarea practică a accesului şi participării la educaţie şi viaţă socială pentru toate categoriile de copii. Astăzi, aproximativ jumătate din elevii cu dizabilități sunt școlarizați în învățământul de masă.

Legislaţia din domeniul învăţământului special a fost astfel concepută încât să răspundă unui spectru larg şi foarte variat de situaţii speciale.Ținând cont de această realitate, învățământul special, special integrat şi cel incluziv a fost organizat la toate nivelurile învățământului preuniversitar, în funcție de tipul și gradul dizabilității.

Unităţile de învăţământ special pentru elevii cu deficienţe senzoriale aplică planul de învăţământ al şcolii de masă. Aceste unităţi îşi păstrează doar structura şi forma de organizare după sistemul învăţământului special, iar în conţinut, pregătire şcolară şi specializare sunt asemănătoare şcolii de masă. Liceele tehnologice speciale, clasele de liceu şi clasele postliceale speciale sunt organizate după modelul şcolii de masă (conţinut, profiluri, specializări, finalităţi,obiective şi/sau competenţe). Specific acestor unităţi rămân strategiile, modalităţile şi metodele de predare/învăţare.

La absolvire, elevii acestor unităţi de învăţământ special susţin examene naţionale (teste, bacalaureat sau examen de absolvire) la fel ca toţi absolvenţii din învăţământul de masă. Pentru ei sunt stipulate facilităţi şi adaptări în metodologiile de organizare şi desfăşurare a examenelor.

Pentru fiecare elev cu deficienţe grave, severe, profunde sau asociate se elaborează un plan de intervenţie personalizat cu obiective specifice nevoilor şi posibilităţilor de dezvoltare psihoindividuale.

Elevii cu cerințe educaționale speciale beneficiază de adaptări ale procedurilor de examinare și în cazul evaluărilor curente.

Căi de atac

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.

Date de contact

Str. Gabriel Bethlen, nr. 7, Alba Iulia
Telefon : 0258 811 662 / 0258 817 255
Fax : 0258 817 663
E-mail : secretariat@isjalba.ro

Instituţia responsabilă
Inspectoratul Scolar Judetean Alba,Județ ALBA
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
1 zile calendaristice
Termen de arhivare
100 ani
Termen de completare dosar
1 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Metodologie-cadru școlarizarea la domiciliu

Document informativ
2Anexa Metodologie-cadru școlarizarea la domiciliu

Document informativ
3Școlarizare la domiciliu si infiintare grupe in spital
Document informativ
4Evaluarea asist psihoeducationala orientare scolara profesionala CES

Document informativ
5Respectarea prevederilor inscrise in Ordinul nr.5574 din 2011Sprijin educational pentru copiii cu CESDocument informativ

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Înscrierere învățământ specialDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin nr.5574 din 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale, integrati in invatamantul de masa.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.