Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Programul Școala după școală

Descriere procedură

Programul „Școala după școală” (ȘDȘ) este un program complementar programului școlar obligatoriu, care oferă oportunități de învățare formală și nonformală, pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber și se adresează atât elevilor din învățământul primar, cât și elevilor din învățământul secundar.

Programul SDS se poate desfăşura înainte sau după programul şcolar obligatoriu ( în funcţie de orarul fiecărui nivel de  studiu), la școlii, în situația în care deține resursele materiale și umane necesare organizării acestui program.

În învăţământul primar, programul SDS cuprinde activităţi cu sprijin  specializat (supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu  dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, consiliere, logopedice, activităţi de  încurajare a lecturii independente etc.),  ateliere / activităţi tematice şi alte activităţi de  tip recreativ.

Fiecare şcoală, în funcţie de grupul ţintă, constituie module de pachete de activităţi, prin combinarea activităţilor menţionate  mai sus.

În învăţământul secundar, programul SDS cuprinde pachetul de activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă (pregătirea pentru participarea la competiţii şi olimpiade şcolare, concursuri sportive, artistice, pe discipline, participarea/ organizarea de festivaluri, expoziţii, realizarea de publicaţii şcolare, participarea la activităţi de cooperare europeană), pachetul de activităţi de sprijin (asigurarea de asistenţă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învăţare,  activităţi de suport pentru efectuarea temelor, activităţi remediale, consiliere psihologică) și  pachetul de pregătire pentru viaţă (organizarea de activităţi de dezvoltare personală, activităţi care vizează dezvoltarea atitudinii active şi implicarea elevului, stil de viaţă sănătos, educaţie pentru carieră etc.

Programul se poate organiza modular, pe unităţi de timp stabilite la nivelul unităţii de învăţământ în funcţie de grupul ţintă şi nevoile identificate, prin combinarea pachetelor de activităţi orientate spre dezvoltarea competenţelor transferabile.

Programul se derulează pe grupe de elevi (maximum 12 elevi), constituite după opţiunile şi nevoile identificate. Activităţile sunt proiectate, organizate şi susţinute de cadrele didactice din învăţământul primar şi secundar, consilieri, profesori de sprijin, bibliotecari, logopezi, laboranţi, pedagogi, antrenori, mediatori şcolari, voluntari din şcoală, din instituţii şi  organizaţii partenere abilitate.

Căi de atac

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.


Date de contact

Str. Calea 13 Septembrie nr. 209, Sector 5 Bucuresti

Telefon: 021 317 36 50 /51

E-mail: secretariat@isjilfov.ro

Instituţia responsabilă
Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
20 zile calendaristice
Termen de arhivare
100 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Contract parteneriat Scoala - Parinti
La înscriere, părintele/ tutorele semnează cu directorul unității de învăţământ un contract de parteneriat în care sunt stipulate rolurile și responsabilitățile atât ale părinților cât și ale școlii.
Formular predefinit
2Contract parteneriat Scoala - Parinti pentru învățământul primar
La înscriere, părintele/ tutorele semnează cu directorul unității de învăţământ un contract de parteneriat în care sunt stipulate rolurile și responsabilitățile atât ale părinților cât și ale școlii.
Formular predefinit

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin nr.4802 din 2017 pentru modificarea si completarea metodologiei de organizare a Programului "Scoala dupa scoala"aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, nr.5349 din 2011.
2Ordin nr.5349 din 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Scoala dupa Scoala"

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.