Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Programul naţional Bani de liceu

Descriere procedură

Ministerul Educaţiei desfășoară de peste 12 ani Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu", prin care acordă un sprijin financiar pentru elevii din licee şi şcoli de artă şi meserii.

Pentru elevii care doresc să obţină acest sprijin financiar am lansat portalul Bani de liceu, care, împreună cu forumul de discuţii dedicat acestui program naţional reprezintă un mijloc de informare eficient.

Beneficiari sunt elevii care se află în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 lei, precum și elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă în cazul respectării condiției de venit precizate mai sus.

Documentele se vor depune în copie, cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original.

IMPORTANT!

Prin adoptarea Hotărârii de Guvern 712/2018 (disponibilă atașat), începând cu anul școlar 2018-2019, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar. 
Pe lângă indexarea aceste sume (de la 180 lei/lună), a fost majorată și valoarea plafonului maxim de acordare a bursei de la 150 lei la 500 lei/membru de familie, dată fiind necesitatea de a corela plafonul de acordare a sprijinului cu situația economică actuală.

Căi de atac

​În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.


Date de contact

Str. Decebal, nr. 23, Drobeta Turnu Severin

Tel:    0252 315 579

Fax:   0252 311 223

E-mail: isj@mh.edu.ro

Instituţia responsabilă
Inspectoratul Scolar Judetean Mehedinti,Județ MEHEDINTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
20 zile calendaristice
Termen de arhivare
100 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului;Document scanat-
2Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitateAceste documente sunt cerute după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;Document scanat-
3Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical
Acte doveditoare de: orfan, urmaş al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC şi se află în evidenţa dispensarului şcolar, că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei;
Document scanat-
4Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familieiDocument scanat-
5Adeverinţă eliberată de către unitatea şcolarăAdeverință din care să rezulte media generală şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu".Document scanat-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Sprijin financiarNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"
2HOTĂRÂRE Nr. 712/2018 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.