Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Eliberarea duplicatelor actelor de studii

Descriere procedură

În cazul completării greşite din vina unităţii de învăţământ emitente a actului de studii original sau în cazul prezentării actului de studii original deteriorat astfel încât nu mai poate produce efectele pentru care a fost emis, în baza unei cereri scrise a solicitantului, unitatea de învăţământ care a eliberat actul respectiv eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva unităţii de învăţământ din care rezultă situaţia şcolară a solicitantului.

 În cazul pierderii, distrugerii sau al furtului actului de studii original, cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte, care se arhivează cu termen de păstrare de 100 ani la inspectoratul şcolar, iar copiile certificate "conform cu originalul" la unitatea de învăţământ:

a) declaraţia notarială/consulară, dată de titularul actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care actul original a fost pierdut, precum şi alte precizări care să confirme dispariţia actului de studii respectiv. Se va face în mod obligatoriu următoarea menţiune: "actul de studii original nu a fost lăsat gaj/garanţie la o instituţie de stat sau particulară, din ţară sau din străinătate, şi nu a fost înstrăinat cu bunăştiinţă altei persoane fizice sau juridice";

b) dovada publicării pierderii, distrugerii sau furtului actului de studii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

c) copie legalizată la notariat după certificatul de naştere/căsătorie;

d) două fotografii color, format 3 x 4 cm;

e) aprobarea scrisă a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar pentru eliberarea duplicatului, în urma actelor depuse de către unitatea de învăţământ.

Pentru mai multe detalii va rugam consultati:

ORDIN Nr. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar

Căi de atac

​În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.


Date de contact
Str. Calea 13 Septembrie nr. 209, Sector 5 Bucuresti
Telefon: 021 317.36.50 /51
E-mail: secretariat@isjilfov.ro
Instituţia responsabilă
Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
20 zile calendaristice
Termen de arhivare
100 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Declaraţia notarială/consulară
Declarația este dată de titularul actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care actul original a fost pierdut, precum şi alte precizări care să confirme dispariţia actului de studii respectiv.    Se va face în mod obligatoriu următoarea menţiune: "actul de studii original nu a fost lăsat gaj/garanţie la o instituţie de stat sau particulară, din ţară sau din străinătate, şi nu a fost înstrăinat cu bunăştiinţă altei persoane fizice sau juridice"
Document scanat-
2Dovada publicării pierderii, distrugerii sau furtului actului de studiiSe publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.Document scanat-
3Copie legalizată la notariat după certificatul de naştere/căsătorieDocument scanat-
4Aprobare scrisă a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolarAprobare scrisă pentru eliberarea duplicatului, în urma actelor depuse de către unitatea de învăţământDocument scanat-
5Două fotografii color, format 3 x 4 cmFotografie-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Eliberare duplicat acte de studiiDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin nr. 3844 din 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de invatamantul preuniversitar.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.