Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura privind emiterea brevetului de turism

Descriere procedură
În vederea obținerii brevetului de turism, persoana fizică depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului documentația necesară prevăzută în Capitolul IX Dispoziții generale privind condițiile și criteriile pentru eliberarea brevetului de turism din Ordinul 65/2013 cu modificările și completările ulterioare.

Cererea solicitantului este analizată și soluționată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia însoțită de documentația completă. În cazul unei documentații incomplete, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de analizare a documentației prevăzută. Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentația prevăzută nu este completă, aceasta se clasează.

Registrul public al persoanelor care dețin brevet de turism poate fi consultat aici

Căi de atac

Căile de atac în caz de litigiu, între instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului și solicitant, sunt cele prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Direcția Generală Turism - Direcția Autorizare în Turism
Adresa: str. Promoroacă, nr. 11, Sector 1, Bucuresti,
Telefon: 0040 786 993 758
E-mail: autorizare@mturism.ro, 
Instituţia responsabilă
Directia Generala Turism din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
180 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale și a experienței profesionaleAtasament-
2copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titularAtasament-
3copie de pe actele care atestă pregătirea profesională, certificată pentru conformitate de către titularcursul de formare managerială în turism trebuie să aibă o durată de 6 luni (720 ore) și să fie acreditat de Autoritatea Națională de CalificăriAtasament-
4copie de pe actele care atestă experiența profesională, certificată pentru conformitate de către titular
dovada vechimii în muncă în domeniul turismului, într-o activitate calificată pe specialitate (conform art. 49) se va efectua prin următoarele modalități, după caz:– copia carnetului de muncă certificată pentru conformitate de către titular (valabil până la data de 01.01.2011);– copia contractului individual de muncă, certificată pentru conformitate de către titular, însoțită de o adeverință de salariat din care să rezulte vechimea în muncă;– extras REVISAL, vizat pentru conformitate de reprezentantul legal al operatorului economic angajator;– copie certificată pentru conformitate de către titular ale actelor societății de turism și copia certificatului de clasificare sau licenței de turism, după caz.
Atasament-
5certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieriAtasament-
6certificat de cazier fiscal aparținând solicitantuluiDin care să rezulte că solicitantul nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară;Atasament-
7copie de pe atestatul de limbă străină de circulație internațională, certificată pentru conformitate de către titularcu excepția:1) absolvenților, cu examen de licență, ai unei facultăți acreditate cu specializare turism, absolvenților unui master sau doctorat în turism;2) absolvenților unor forme de învățământ cu predare într-o limbă de circulație internațională;3) absolvenților facultăților de specialitate cu predare într-o limbă străină de circulație internațională și cei ai facultăților de relații internaționale/afaceri internaționale;4) celor care fac dovada că au lucrat la firme de turism în afara României cel puțin un an;5) cetățenilor români cu dublă cetățenie;6) absolvenților unor cursuri postuniversitare de limbi străine;7) cabanierului.Atasament-
8cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 16 la normele metodologiceFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Brevet de turismDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Hotarâre a Guvernului privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism actualizat
2ORDIN nr. 65 din 10 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.