Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura de notificare a instituției publice centrale pentru turism privind prestarea în mod temporar și ocazional a profesiei de ghid de turism pe teritoriul României

Descriere procedură
Această procedură se aplică exclusiv prestatorilor care se deplasează în România în scopul exercitării, în mod temporar şi ocazional, a profesiei de ghid de turism. Caracterul temporar şi ocazional al prestării de servicii se evaluează de la caz la caz, în special în funcţie de durata prestării, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea sa. Atunci când prestatorul se deplasează pentru prima dată dintr-un stat membru în România pentru a furniza servicii, autoritatea publică centrală pentru turism trebuie să fie informată în acest sens, în prealabil, printr-o declaraţie scrisă care să cuprindă informaţiile privind acoperirea asigurării sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind răspunderea profesională. 

Declaraţia se reînnoieşte o dată pe an în cazul în care prestatorul intenţionează să furnizeze servicii, temporar sau ocazional, în România, în decursul anului respectiv. Pentru prima prestare de servicii sau în cazul unei schimbări materiale privind situaţia stabilită în documente, prestatorul va  prezenta autorității centrale pentru turism declarația menționată va fi însoțită de documentele enumerate la secțiunea "Documente necesare".
Căi de atac

Căile de atac: în caz de litigiu, între instituția publică centrală pentru turism și persoana fizică interesată să presteze în mod temporar și ocazional  a profesiei de ghid de turism pe teritoriul României sunt cele prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
Direcția Generală Turism - Direcția Autorizare în Turism
Adresa: str. Promoroacă, nr. 11, Sector 1, Bucuresti,
Telefon: 0040 786 993 758
E-mail: autorizare@mturism.ro,  www.turism.gov.ro,.ro
Instituţia responsabilă
Directia Generala Turism din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1b) o dovadă a cetăţeniei prestatorului
Copie carte de identitate/ pașaport prin care se dovedește că prestatorul este cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene
Document scanat-
2c) o atestare care să certifice că titularul este stabilit legal într-un stat membru în scopul exercitării activităţilor în cauză şi că nu îi este interzisă exercitarea acestora, nici măcar temporar, la momentul eliberării atestării
Atunci când profesia nu este reglementată în statul membru de stabilire, dovada că prestatorul a exercitat profesia respectivă într-unul sau mai multe state membre pe o perioadă de cel puţin un an în decursul ultimilor zece ani anteriori momentului la care se solicită prestarea de servicii
Document scanat-
3d) o dovadă a calificărilor profesionaleDocument scanat-
4a) declaraţie scrisă care să cuprindă informaţiile privind acoperirea asigurării sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind răspunderea profesională
A T E N Ț I E!
Declarația va fi însoțită de restul documentelor solicitate (lit. b - d), numai pentru prima prestare de servicii sau în cazul unei schimbări materiale privind situația stabilită în document.
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Înregistrarea prestatorului în Registrul prestatorilor care prestează profesia de ghid de turism în regim transfrontalier. Registrul este publicat pe site-ul Ministerului TurismuluiNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.