Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Cerere de finantare pentru asociatii/fundatii/persoane fizice in vederea obtinerii de finantari nerambursabile

Descriere procedură
Se va depune documentatia pentru solicitarea finantarii nerambursabile, care este formata din formularul de solicitare a finantarii, declaratia persoanelor juridice sau fizice, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al programului/proiectului și bugetul narativ cat si documentele necesare mentionate in regulament privind asociatia/fundatia/persoana fizica care vor fi incarcate de catre solicitanti.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Str. Moților nr. 3, Cluj-Napoca
Telefon: 0264 596 030
E-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Cluj-Napoca,Județ CLUJ
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
0 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Actul constitutiv al asociatiei/fundatieiActul constitutiv  al asociatiei/fundatiei  (apox. 7 pag.)Atasament-
2Statutul asociatiei/fundatieiStatutul asociatiei/fundatiei (aprox. 20 pag.)Atasament-
3Hotarare de infiintare a ONG-ului sau copie CISentinţa civilă sau hotărârea autorităţii tutelare în baza căreia a fost înfiinţată persoana juridică de drept public, după caz (apox. 7 pag.) sau copie CI in cazul persoanelor fizice
Atasament-
4Certificatul de înregistrare fiscalăCertificatul de înregistrare fiscală (1 pag.)Atasament-
5Contract de comodatActele doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante şi actele adiționale, după caz (aprox. 2 pag.)Atasament-
6Balanta de verificareSituaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administraţia finanţelor publice a municipiului Cluj-Napoca (bilanț prescurtat, contul prescurtat al rezultatului exercițiului) cu dovada validării documentației de către ANAF; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se va depune balanța de verificare întocmită de către responsabilul financiar până la sfârșitul lunii anterioare datei de depunere a documentației. (apox. 2 pag.)Atasament-
7Contract de parteneriatDocumente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte instituții sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul; (apox. 3 pag.)Atasament-
8C.V.CV-ul coordonatorului de proiect (de preferinta model Europass); (aprox. 3 pag.)Atasament-
9Certificat de atestare fiscalaCertificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii care stat (ANAF) (apox. 3 pag.)Atasament-
10Alte documenteAlte documente considerate relevante de către aplicant.Atasament-
11Formular de solicitare a finantarii nerambursabileFormular de solicitare a finantarii nerambursabile (aprox. 4 pag.)Formular predefinit
12Declaratie persoane juridice sau fiziceDeclaratie persoane juridice sau fizice (2 pag.)Formular predefinit
13Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al programului/proiectului si bugetul narativProiectul bugetului de venituri si cheltuieli al programului/proiectului si bugetul narativ (va contine suma solicitata de la bugetul local defalcata pe cele doau categorii de cheltuieli cat si contributia solicitantului) (2 pag.)Formular predefinit

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Lege

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.