Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Inregistrare acte incheiate in strainatate-transcriere certificate / extrase de stare civila

Descriere procedură
Prezenta procedura reglementeaza modalitatea prin care se efectueaza inregistrarea actelor incheiate in strainatate -transcrierea certificatelor / extraselor de stare civila privind cetatenii care au redobandit sau carora li s-a acordat cetatenia romana si care nu au avut niciodata domiciliul in Romania.

Programari la adresa de e-mail: programaritranscrieri@primaria-constanta.ro
telefon 0722326748

Cererile de transcriere se depun personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora la sediul Direcţiei locale de evidență persoane – Serviciul stare civilă, situat în municipiul Constanța, str. Mihai Eminescu nr. 20, Constanta, jud. Constanța. Programul de lucru: LUNI-VINERI între orele 08:30-13:30.

Persoanele căsătorite depun cererea privind transcrierea certificatului /extrasului de căsătorie concomitent cu cererea de transcriere a certificatului/ extrasului de naştere, inclusiv a certificatului de naştere privind copilul minor, pentru care face dovada dobândirii / redobândirii cetăţeniei române.
Cererea privind transcrierea certificatului / extrasului de căsătorie poate fi depusă separat numai dacă petentul face dovada că a depus cererea de transcriere a certificatului / extrasului de naştere fie la o dată precedentă la Serviciul stare civilă Constanța, fie la alt serviciu de stare civilă competent. Dovada se face cu certificatul de naştere transcris.

Termenul de soluţionare a cererilor privind transcrierea certificatelor /extraselor de stare civilă este de 60 de zile socotit de la data înregistrării cererii, potrivit art. 41 alin. (5^1) din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

Taxe:  procesare dosar transcriere: 8lei (regim normal)/31lei (regim urgență) - se achită la casieria Serviciului stare civilă- taxă D.G.E.P. reprezentând taxă analiză dosar în vederea avizării transcrierii: 250lei (regim normal)/550lei (regim urgență) - se achită la casieria situată în bld. Tomis nr. 51 cam. 355-eliberare certificat nastere/casatorie - 13 lei regim normal sau 36 lei in regim urgenta.
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 51 
Telefon: 0241 488 100
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
100 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Se aplică aprobarea tacită
Da

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1cerere tip 1pentru transcriere certificat de nastere in nume propriuDocument informativ
2cerere tip 2pentru transcriere certificat de nastere copiiDocument informativ
3cerere tip 3pentru transcriere certificat casatorieDocument informativ
4declaratie tip 1declaratie pe proprie raspundere ca nu s-a mai solicitat transcrierea actelor de stare civilaDocument informativ
5declaratie tip 2declaratie stabilire domiciliu minorDocument informativ
6certificat / extras de stare civila-original si 2 fotocopii
ATENTIE
* documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5/10/1961 vor fi în mod obligatoriu apostilate;

* sunt scutite de supralegalizare sau apostilare, documentele emise de statele cu care România a încheiat tratate, acorduri sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă sau de dreptul familiei;

* documentele emise de statele care nu se regăsesc în primele două situaţii, vor fi în mod obligatoriu supralegalizate.

Document informativ-
7traducerea in limba romana a documentului
autentificata de un notar public sau de oficiul consular roman 
-original si 2 fotocopii
Document informativ-
8certificat de redobandire a cetateniei romaneeliberat de Autoritatea Nationala pentru Cetatenii sau de Ambasada / Consulatul Romaniei
-original si 2 fotocopii
Document informativ-
9documentul de identitatein termen de valabilitate
-original si 2 fotocopii ( carte de identitate sau pasaport pentru cetatenii statelor membre UE, pasaport pentru cetatenii statelor nemembre UE )
Document informativ-
10documente justificative pentru completarea unor rubrici care nu au fost completate in certificatul in originalexemplu : lipsa datei nasterii sotilor, a rubricilor privind parintii acestora, nementionarea numelui sotilor dupa casatorie, etc.
Documente justificative pot fi:
- certificatul de naştere al soţului/soţiei, în cazul transcrierii certificatului/extrasului de căsătorie;
- declaraţia soţului/soţiei cetăţean roman, dată la notar sau oficiul consular, din care să rezulte numele de familie după căsătorie;
- sentinţa de divorţ rămasă definitivă pentru cei care au mai fost căsătoriţi;
- copia cărţii de identitate, paşaportul;
-declaratia autentificata/conventie matrimoniala privind stabilirea regimului matrimonial;
-alte acte doveditoare, dupa caz ;
Document informativ-
11declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Lege privind actele de stare civila, republicata 2012
2HOTĂRÂRE nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă
3Legea Nr. 21/1991 din 1 Martie 1991 Republicata in 2020 - Legea Cetateniei Romane

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.