Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

Descriere procedură
Prezenta Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 are ca scop reglementarea acordării unor măsuri de protecție socială a populației reprezentate de ajutoare lunare pentru acoperirea unor părți din cheltuielile aferente încălzirii locuinței în perioada sezonului rece, precum și a modului de facturare și plată a energiei termice.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Strada Unirii, nr. 104, Constanta
Telefon: 0341 180 102
E-mail: office.spas.cta@gmail.com
Instituţia responsabilă
Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
10 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Formular cerere - declarațieFormular cerere - declarație pe propria răspundere scrisă a beneficiarului sau a reprezentantului legal al acestuia. Atasament
2Acte doveditoare privind componența familiei
- act de identitate solicitant și ale tuturor membrilor familiei care au vârsta peste 14 ani (B.I., C.I., C.I.P.);
- certificat de naștere ale copiilor până în 14 ani; 
- certificat de căsătorie – dacă este cazul; 
- hotărâre de divorț/act notarial - dacă este cazul; 
- declarație pe propria răspundere că persoanele sunt despărțite în fapt – dacă este cazul; 
- certificat de deces – dacă este cazul; 
- copie hotărâre judecătorească definitivă de încredințare a copilului sau încuviințare de adopție, 
- hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului privind măsura de plasament familial al minorului, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii – dacă este cazul; 
- alte acte doveditoare privind componența familiei, după caz.

Copia va fi certificată olograf privind conformitatea cu originalul.

Atasament-
3Acte doveditoare privind locuința

- contract de vânzare-cumpărare; 

- contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau cu clauză de habitație; 

- contract de închiriere; 

- contract de comodat; 

- certificat de moștenitor/act succesiune; 

- împuternicire notarială întocmită de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani; alte documente, după caz.

Copia va fi certificată olograf privind conformitatea cu originalul.

- adeverință de la Asociația de Proprietari/Locatari din care să rezulte numele, prenumele, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului în care figurează la cotele de întreținere; codul radet; adresa de e-mail a asociației – în original.

Atasament-
4Acte doveditoare privind veniturile
- taloane pensie (pentru toate tipurile de pensie)/ adeverință de la Casa de Pensii din luna anterioară depunerii cererii; 
- talon de plată a indemnizației de șomaj și/sau venitul lunar de completare a șomajului; 
- talon alocație de stat, plasament sau alte indemnizații, din luna anterioară depunerii cererii; 
- talon indemnizație handicap/buget complementar sau orice alte indemnizații acordate conform legii – din luna anterioară depunerii cererii; 
- venituri realizate din arendă, dobânzi bancare, înstrăinare de bunuri – dacă este cazul; 
- declarație pe propria răspundere a titularilor/membrilor care nu realizează venituri – dacă este cazul.

Copia va fi certificată olograf privind conformitatea cu originalul.

- adeverință de salariat pentru toți membrii familiei, din care să reiasă venitul net obținut în luna anterioară depunerii cererii, valoarea bonurilor de masă sau mențiunea că nu se primesc bonuri, prime, indemnizații de hrană, etc – în original.

Atasament-
5Alte acte doveditoare
- factură energie termică, gaze naturale, energie electrică – după caz; 
- persoanele care dețin autoturisme - copie carte autoturism (din care să reiasă anul de fabricație al autoturismului);
- pentru persoanele care solicită ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, contract de debranșare energie termică/gaze naturale sau adeverință eliberată de către administrația blocului, în care să se specifice că încălzirea locuinței se face cu energie electrică; orice alte documente solicitate – după caz.

Copia va fi certificată olograf privind conformitatea cu originalul.

Atasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Cupon pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu combustibil solid (lemne de foc)Document-
2Borderou centralizator cu consumatorii vulnerabili cărora li se acordă și compensații în baniDocument-
3Dispoziție acordare drept la ajutorul pentru încălzirea locuinței Document-

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.