Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Acordarea de lemne rezultate din activitatea de tăiere a arborilor uscați de pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța

Descriere procedură
Pot beneficia de lemne rezultate din activitatea de tăiere a arborilor uscați de pe domeniul public și privat al municipiului Constanța familii sau persoane singure, aparținând grupurilor vulnerabile, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au domiciliul în municipiul Constanța conform actului de identitate valabil; înregistrează un venit cumulat în sumă netă pe membru de familie mai mic sau cel mult egal cu suma de 615 lei; nu dețin act de proprietate pe spațiul unde locuiesc efectiv; nu dețin bunuri mobile sau imobile care îi pot exclude de la accesarea acestui beneficiu social; nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece; au ca unică sursă de încălzire a locuinței încălzirea cu lemne. Cantitatea alocată este de 1.500 kg și se acordă beneficiarului o singură dată într-un an calendaristic. 

Au prioritate la acordarea lemnelor beneficiarii aflați în următoarele situații: au probleme grave de sănătate dovedite cu acte medicale; au copii care frecventează cursurile școlare, elevi majori sau studenți; locuiesc în condiții improprii unui trai decent; familii monoparentale; femei singure.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Strada Unirii, nr. 104, Constanta
Telefon: 0341 180 102
E-mail: office.spas.cta@gmail.com
Instituţia responsabilă
Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cerere tipAtasament
2Buletin de identitate/ carte de identitate/ carte de identitate provizorie
buletin de identitate/ carte de identitate/ carte de identitate provizorie (valabile) pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani; 
este obligatoriu ca toate persoanele menționate în formularul de cerere să aibă înscrisă în actele de identitate adresa la care solicită ajutorul pentru încălzire (mutația sau viza de reședință) 
Atasament-
3Certificate de naștereCertificate de naștere pentru persoanele cu vârsta sub 14 aniAtasament-
4Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familieiActe doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei Se vor atașa actele doveditoare menționate în coloana “acte doveditoare” de la din formularul de cerere, pentru toate persoanele menționate în cerere care realizează categoriile de venituri (respectiv: adeverințe eliberate de angajator pentru fiecare persoană trecută în formularul de cerere care realizează categoria respectivă de venit- se vor declara veniturile nete realizate în luna anterioară completării și semnării cererii, inclusiv tichete valorice; copie după mandat poștal/extras de cont/decizie pentru pensii, alocații, burse sau indemnizații;  copii după contractele de muncă; alte adeverințe eliberate de instituțiile competente); etc Atasament-
5Copie după cartea de identitate sau talonul autoturismului/autoturismelorCopie după cartea de identitate sau talonul autoturismului/autoturismelor (din care să reiasă anul de fabricație), aflate în stare de funcționare, deținute de toți membrii familiei menționați în formularul de cerere (chiar dacă autoturismul are vechime mai mare de 10 ani, trebuie dovedit acest lucru prin actul menționat mai sus) Atasament-
6Copie după actul de proprietate al bunurilor mobile sau imobileCopie după actul de proprietate al bunurilor mobile sau imobile aflate în stare de funcționare, deținute de toate persoanele menționate în formularul de cerere Atasament-
7Dosar cu șinăAtasament-
8Alte acte, după cazAtasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Se întocmesc anchete sociale la domiciliul solicitanților și borderouri centralizatoare care se predau lunar Serviciului gestionare spații verzi.Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
2LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
3LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)privind transparenţa decizională în administraţia publică*)

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.