Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Acordarea dreptului persoanelor încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal la angajarea unui asistent personal, precum și monitorizarea activității asistenților personali

Descriere procedură
Persoanele încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal au dreptul să li se asigure angajarea unui asistent personal plătit de către autoritățile publice locale, pentru a facilita egalizarea de șanse, asigurarea unei vieți autonome și favorizarea incluziunii sociale. Serviciul beneficii sociale și persoane vulnerabile are obligația de a lua măsurile necesare asigurării angajării de asistenți personali tuturor persoanelor aflate în nevoie, încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal, fără nici-o discriminare. Același serviciu monitorizează și activitatea asistenților personali.

Pentru a fi încadrată ca asistent personal, solicitantul trebuie să aibă domiciliul sau reședința pe teritoriul municipiului Constanța.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Strada Unirii, nr. 104, Constanta
Telefon: 0341 180 102
E-mail: office.spas.cta@gmail.com
Instituţia responsabilă
Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cerere către PrimarAtasament-
2Buletin / carte de identitateCopie (3 exemplare) și original;Atasament-
3Carnet de muncaÎn cazul persoanelor care nu au mai lucrat se va prezenta o declarație notarială din care să reiasă acest lucru;Atasament-
4Adeverință medicalăAdeverința va cuprinde specificarea "apt îngrijire persoană cu handicap, numele și prenumele persoanei cu handicap"Atasament-
5Acte de studii (minim 8 clase)Copie și original; Atasament-
6Acte de stare civilă (certificat de naștere și căsătorie)Copie și original;Atasament-
7Acordul scris al bolnavuluiAtasament-
8Decizie și cupon de pensie pentru BOLNAVUL ADULTCopie și original;Atasament-
9Număr dosar și acord de la D.G.A S.P.C. ConstanțaAtasament-
10Cazier judiciarAtasament-
11Decizie și cupon de pensieDacă este cazul;Atasament-
12Certificat naștere, pentru BOLNAV COPILCopie și original;Atasament-
13Buletin / carte de identitate, pentru BOLNAV COPIL peste 14 ani sau pentru BOLNAV ADULTCopie și original;Atasament-
14Certificat de încadrare în gradul I de handicap, cu recomandarea angajării de asistent personal, plan de servicii personalizat și plan de recuperarePentru BOLNAV COPIL se va prezenta și hotărârea Comisiei pentru  Protecția Copilului, privind încadrarea acestuia într-o categorie de persoane cu handicap.Atasament-
15Acordul scris al susținătorilor legaliAtasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Rapoarte de anchetă socială efectuate atât la domiciliul bolnavului, cât și la domiciliul persoanei care solicită angajarea în funcția de asistent personal, cu propunerea de acordare/respingere a dreptului la angajare în funcția de asistent personal;Document-
2Referat propunere angajare în funcția de asistent personalDocument-
3Decizie privind angajare în funcția de asistent personalDocument-
4Contract individual de muncăDocument-
5Fișa postuluiDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
2Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
3LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.