Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Acordare concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copiilor

Descriere procedură
Indemnizația pentru creșterea copiilor până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, este o formă de sprijin la care au dreptul persoanele care, în ultimele 24 luni anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - venituri supuse impozitului, ori s-au aflat în una sau mai multe dintre situațiile, denumite perioade asimilate. De acest drept poate beneficia oricare dintre părinții firești ai copilului, precum și persoana care a adoptat un copil, cu condiția să îndeplinească criteriile de eligibilitate.
Căi de atac

​In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Strada Unirii, nr. 104, Constanta
​Telefon: 0341 180 102
​E-mail: office.spas.cta@gmail.com

Instituţia responsabilă
Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cerere tip a solicitantului și declarația tip a celuilalt părinteAtasament
2Declarația tip a celuilalt părinteDeclarația tip a celuilalt părinte, privitoare la concediul de cel puțin o lună care i se cuvine, pe bază netransferabilă.Atasament
3Stagiul de cotizație de la Casa de Pensii pentru celălalt părinteAtasament-
4Buletin / carte de identitatePentru ambii părinți. Copie și original.Atasament-
5Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptulCopie și original.Atasament-
6certificate de nașterePentru ceilalți copii, dacă este cazulAtasament-
7PENTRU ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE: decizii de impunere și adeverințe de venit eliberate de către Administrațiile FinanciarePENTRU ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE: decizii de impunere și adeverințe de venit eliberate de către Administrațiile Financiare pentru anii fiscali anteriori nașterii copilului (veniturile realizate în ultimele 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului); certificat de atestare fiscală pe firmă; document doveditor privind suspendarea activității pe perioada concediului pentru creșterea copilului; pentru avocați, se solicită suplimentar și declarațiile 200 și 220 și adeverință eliberată de Barou.Atasament-
8Adeverință de la locul de muncă al mameiAdeverință de la locul de munca al mamei cu perioada în care a beneficiat de concediu de maternitate, pentru situația în care dreptul este solicitat de tată.Atasament-
9Dosar cu șinăAtasament-
10Alte acte, după cazAtasament-
11Certificat de căsătorieCopie și original.Atasament-
12Adeverință eliberată de angajatorAtasament
13Fișă de personalAtasament
14Decizia de suspendare activitateConform Codului Muncii, art. 51, lit. aAtasament-
15Extras de contPentru cei care optează pentru plata drepturilor într-un cont curent personal sau cont de card la una dintre următoarele unități bancare:
BCR, BRD, CEC, PROCREDIT, ROMEXTERA, TRANSILVANIA, ING, BANCPOST, ALPHA BANK, OTP 
BANK, PIRAEUS BANK, RAIFFEISEN BANK, VOLKSBANK, UNICREDIT TIRIAC. 
Atasament-
16Adeverință de venitCu veniturile realizate pe anul anterior nașterii copilului (fosta Fișă Fiscală)Atasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Dosarele sunt transmise spre aprobare (semnătură și ștampilă) către Primar/persoana desemnată de acesta.Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 (*actualizată*)privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
2Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
3Ordonanta nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
4Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
5LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
6LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)privind transparenţa decizională în administraţia publică*)

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.