Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Acordare alocație pentru susținerea familiei

Descriere procedură
Alocația pentru susținerea familiei este o formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani și care se acordă prin dispoziția primarului municipiului Constanța. 

Acordarea alocației pentru susținerea familiei are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii, conform art.1, alin.2 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Strada Unirii, nr. 104, Constanta
​Telefon: 0341 180 102
​E-mail: office.spas.cta@gmail.com

Instituţia responsabilă
Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cerere tipPersoanele care nu au în plată un alt beneficiu social (ex. Alocație pentru susținerea familiei, ajutor pentru încălzire) completează Anexa nr.1 la H.G. - Anexa nr.1Atasament
2Cerere tipPersoanele care  primesc un alt beneficiu social (ex. Alocație pentru susținerea familiei, ajutor pentru încălzire)  vor completa Anexa nr.2 la H.G. - Anexa nr.1aAtasament
3Livret familiecopie (se obține de la Serviciul de Stare Civila, str. Mihai Eminescu, nr. 20)Atasament-
4Certificat de naștereAl titularului și ale celorlalți membri ai familiei (copie și original).Atasament-
5Certificat de căsătorieCopie și original.Atasament-
6Adeverință cu salariul netRealizat de către persoanele încadrate în muncă + bonuri valorice.

Se va depune adeverința cu salariul net obținut în luna anterioară depunerii cererii.
Atasament-
7Adeverință de venit eliberată de Agenția fiscalăAtasament-
8Talon plată ajutor șomaj, alocație de sprijinAtasament-
9Talon sau adeverință de pensiePensie limita de vârstă, de urmaș, de handicap, alimentară, etc.Atasament-
10Talon / adeverință / extras de cont pentru alocație de statAtasament-
11Adeverință de elevSe va menționa dacă elevul frecventează cursurile școlare fără întrerupere și dacă repetă sau nu anul școlar și numărul de absențe dacă este cazul.Atasament-
12Alte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia;Atasament-
13Certificat de atestare fiscală eliberat de Serviciul public de impozite și taxe localeAtasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Ancheta socialăDocument-
2Dispoziție privind acordarea/respingerea ajutorului socialDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
2Ordonanta nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
3LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
4LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)privind transparenţa decizională în administraţia publică*)

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.